Eğitim Sitesi

Müzdevic Nedir? Müzdevic Hakkında Kısaca Bilgi

Müzdevic Terimi Hakkında Bilgiler

MüzdevicEdebiyat Terimi Olarak Müzdevic:
Murabba, muhammes, müreddes benzeri nazım şekillerinde bendlerin sonundaki mısraların birinci bend ile kafiyeli olması.

 

  Benzer Edebiyat Terimleri:

  box Tarihsel Roman: Romanların kişiler ve konularına göre yapılan ayrımlama açısında adlandırılan bir roman türü. devam et

  box Şair: Şiir söyleyen veya yazan hayal gücü geniş olan, duyarlı, duygulu kimse, ozan. devam et

  box Efsane: Tabiatüstü özellikler gösteren kişilerin hayatlarının ve olayların anlatıldığı hikayeler. Efsane halkın hayalgücüyle yarattığı "ideal insan tipi"ni ve devam et

  box Divan Şiiri: Klasik Türk edebiyatında yazılan şiirler. devam et

  box Dışavurumculuk: Sanat ve edebiyat ürünlerinde iç gerçeğin ve iç yaşantının önemli olduğunu; bunu dışa yansıtmak gerektiğini savunan akım. devam et

  box İmgecilik: 20. yüzyılın başlarında E.Pount öncülüğünde H. Doolittle ve T. E Hulme'un katılımıyla oluşan üçlünün ortaya attığı daha sonra Lawrence ve Huxley'in de devam et

  box İntak: İnsan dışında, hayvanları ya da cansız varlıkları insan gibi konuşturma sanatı. devam et

  box Plan: Bir konuşma ya da yazıda söyleneceklerin ilgi ve önem derecesine göre sıralanması. devam et