Eğitim Sitesi

Müteveffâ Nedir? Müteveffâ Hakkında Kısaca Bilgi

Müteveffâ Terimi Hakkında Bilgiler

MüteveffâHukuk Terimi Olarak Müteveffâ:
vefat etmiş; miras bırakan

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box İdari: yönetimle ilgili; yönetsel devam et

  box Bilmüzakere: Müzakere ederek; üzerinde görüşüp tartışarak. devam et

  box Tebellüğ: Bir tebliği alma; tebliğ edilen bir yazıyı imza ile teslim alma. devam et

  box İltica hakkı: Sığınma hakkı devam et

  box Müstaceliyet: ivedilik; acil olma hali devam et

  box Talîmâtnâme: yönetmelik devam et

  box Alâkadar: ilgili; ilişkili devam et

  box Şifahî beyan: Sözlü açıklama devam et