Eğitim Sitesi

Mütelevvin Nedir? Mütelevvin Hakkında Kısaca Bilgi

Mütelevvin Terimi Hakkında Bilgiler

MütelevvinEdebiyat Terimi Olarak Mütelevvin:
Divan edebiyatında bir beytin okunuşu sırasında küçük bir değişiklikle veznin bir başka vezne çevrilmesi.

 

  Benzer Edebiyat Terimleri:

  box Perde: Tiyatro yapıtlarında, oyunun belli başlı bölümlerine verilen ad. devam et

  box Kinaye: Bir sözcüğü hem gerçek hem de mecazi anlamda kullanarak maksadı üstü örtülü biçimde anlatan söz sanatı. devam et

  box Müsebba: Divan edebiyatında her bendi yedi dizeden oluşan nazım biçimi. devam et

  box Anıştırma: Söz arası ya da sözün gelişine göre ünlü bir olayı bir özdeyişi bir atasözünü anımsatma ve düşündürme sanatı, telmih. devam et

  box Gül: Divan edebiyatında kullanım sıklığı çok yüksek, sanat yapmak amacıyla başvurulan öğelerden biri. devam et

  box Sarma Kafiye: Dört mısralık bendlerle kurulan nazım şekli. Her dörtlükte birinci ile dördüncü, ikinci ile üçüncü mısralar kendi aralarında kafiyelidir. Kafiye şemas devam et

  box Anlatım: Duygu ve düşüncelerin sözlü ya da yazılı ifadesidir. Edebiyatta daha çok yazılı anlatım için kullanılır. Anlatımın aracı sözcüklerdir. Sözcüklerin dil devam et

  box Melhame: Divan edebiyatında gelecek olayları anlatan nazım ya da nesir eserlerin ortak adı. devam et