Eğitim Sitesi

Müteferriât Nedir? Müteferriât Hakkında Kısaca Bilgi

Müteferriât Terimi Hakkında Bilgiler

MüteferriâtHukuk Terimi Olarak Müteferriât:
teferruat; ayrıntı

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Def'aten: bir defada; birden devam et

  box Haiz: sahip; elde bulunduran; taşıyan devam et

  box Adalet: Haklılık; hakka uygunluk devam et

  box Menkul: taşınır; taşınır mal devam et

  box Şerh: Kişisel hakların, devir sınırlamalarının ve geçici tescilin, tapu siciline yazılmasını gösteren terim devam et

  box Zapta Karşı Garanti: Satıcının satılan şey üzerinde üçüncü kişilerin aynı veya kuvvetlendirilmiş şahsi haklarının bulunmadığını garanti etmesi. devam et

  box İmâl: Yapma; yapılma; meydana getirme devam et

  box Nispi Muvazaa: yapılan asıl muamelenin şartlarını ya da konusunu farklı şekilde göstermeleri devam et