Eğitim Sitesi

Müsâvât Nedir? Müsâvât Hakkında Kısaca Bilgi

Müsâvât Terimi Hakkında Bilgiler

MüsâvâtHukuk Terimi Olarak Müsâvât:
eşitlik

 

Müsavatİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Müsavat:
Eşitlik, denklik.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Abideler ve asar-ı atika: Anıt ve abideler devam et

  box Vuku bulmak: olmak; oluşmak; meydana gelmek devam et

  box Bâ-husus: hele; özellikle; üstelik devam et

  box Mal Beyanı: Mal bildirimi , Mülkiyeti altında bulunan taşınır ve taşınmaz malların listelenerek istenen makama sunulması devam et

  box Men'i Müdahale: Bir gayrimenkulün haksız işgali halinde açılan dava ve sonuçta verilen karar. devam et

  box Sâlif-üz-zikr: zikri geçen; bildirilen devam et

  box Mütemekkin: Yerleşen, ikamet eden, sakin olan devam et

  box Hukukun Sistemi: Kapsam ve özellikleri açısından birbirinden farklı olan çeşitli ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarını, düzen ve ayrıma tabi tutmak. devam et