Eğitim Sitesi

Multifaktöriyel Hastalıklar Nedir? Multifaktöriyel Hastalıklar Hakkında Kısaca Bilgi

Multifaktöriyel Hastalıklar Terimi Hakkında Bilgiler

Multifaktöriyel HastalıklarGenetik Terimi Olarak Multifaktöriyel Hastalıklar:
Genetik faktörler ve çevresel faktörlerin etkileşimi ile ortaya çıkan hastalıklar.

 

  Benzer Genetik Terimleri:

  box Resesif Gen: Resesif Gen: Çekinik genlerdir. Sadece homozigot oldukları durumda etkisini fenotipte gösterebilirler. Çekinik genler dominant geni simgeleyen harfin devam et

  box Sitogenetik: Kromozom hastalıklarının tanısında kromozomlarının sayısal ve yapısal düzensizliklerin incelenmesinde kullanılan yöntemdir. Malign hematolojik hastalı devam et

  box Kromozom: Prokaryot ve ökaryot hücrelerde üzerlerinde genleri taşıyan DNA ve nükleoproteinden oluşmuş yapı. Hücrenin kendi kendini eksiksiz olarak kopyalanmasın devam et

  box Toplama Kuralı: İki ya da daha çok yol ile olabilen bir olayın olasılığı, bu yolların bağımsız olasılıklarının toplamıdır. Örneğin aynı anda havaya atılan iki paradan devam et

  box Sentromer: Kromozomlarda kardeş kromotidleri bir arada tutan kısım. devam et

  box Hibrit: Melez devam et

  box Fenotip: Bir canlının gözle görünür özellikleri. Anne ve babadan üreme olayı ile yavruya aktarılan genlerce oluşturulan karakterlerin dış görünüşüne denir. Can devam et

  box Baskın Gen: Bir karaktere ait iki farklı alele sahip bir bireyde, fenotipte(canlını dış görünüşünde) etkisini gösteren gen. devam et