Eğitim Sitesi

Mülâhaza Nedir? Mülâhaza Hakkında Kısaca Bilgi

Mülâhaza Terimi Hakkında Bilgiler

MülâhazaHukuk Terimi Olarak Mülâhaza:
düşünce; görüş

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Azamî: en çok; en büyük; en yüksek devam et

  box Hali sabıka irca: eski hale getirme devam et

  box Rücu Hakkı: bir kimsenin alacaklısına ödediği şeyi diğer birinden istemeye hakkı olması durumu devam et

  box Ferağ: devir; devretme; bir hakkı birine geçirme; mirî veya vakıf arazinin yararlanma hakkının satışı devam et

  box Güzeran: geçici; geçen devam et

  box Müeccel Borç: İfa zamanı henüz gelmemiş, ifası henüz istenemeyecek borç. devam et

  box Adab: Âdab; Töre; edepler; terbiyeler; utanmalar; yol yordam; yol yöntem. devam et

  box Tahsis: Emrine verme; özgüleme. devam et