Eğitim Sitesi

Mülâhaza Nedir? Mülâhaza Hakkında Kısaca Bilgi

Mülâhaza Terimi Hakkında Bilgiler

MülâhazaHukuk Terimi Olarak Mülâhaza:
düşünce; görüş

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Ekseriyeti ara: oy çokluğu devam et

  box Müddeaaleyh: davalı; hakkında dava açılan kişi devam et

  box İfa (Ifa): Ödeme; yerine getirme; bir işi yapma; edim devam et

  box Beynelmilel: Herkes tarafından kabul edilen, uluslararası devam et

  box Yargı Denetimi: Yargı düzeninin sağlanması amacıyla yargı kurulları veya organları tarafından gerçekleştirilen denetim. devam et

  box Mütehassıl: doğan; hasıl olan; meydana gelen devam et

  box İstiglâl: İpotek; ev, dükkân, tarla ve bunlara benzer taşınmazların geliri, karşılık gösterilerek rehine koyma devam et

  box Havza-i fahmiyye: kömür havzası; kömür bulunan bölge devam et