Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Mukataa Nedir? Mukataa Hakkında Kısaca Bilgi

Mukataa Terimi Hakkında Bilgiler

MukataaHukuk Terimi Olarak Mukataa:
Arazinin belli bir ücret karşılığında kiraya verilmesi; bağ,bahçe,arsa durumuna getirilen ekim toprağı için verilen vergi.

 

MukataaTarih Terimi Olarak Mukataa:
1- Geliri doğrudan hazineye bağlı olan vergi ve gelir kaynakları.

2- Osmanlı Devleti'nde iltizam yöntemine göre kiralanan kaynaklara verilen ad.

 

MukataaSosyal Bilgiler Terimi Olarak Mukataa:
Osmanlı Devleti'nde geliri doğrudan doğruya hazineye kalan araziye denirdi. Bu topraklardan elde edilecek gelir peşin olarak mültezim denilen varlıklı kişilere satılır ve mültezimlerden alınan paralar doğrudan hazineye aktarılırdı. Bu sisteme İltizam Sistemi denirdi.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Hakkaniyet: hak ve adalete uygunluk; doğruluk devam et

  box Iskat: düşürme; hükümden düşürme; yok etme; iptal devam et

  box Maslahat: emir; buyruk; madde; husus; dirlik düzenlik; iş devam et

  box Mevkute: Belirli aralıklarla çıkan (periyodik) yayın devam et

  box Ticaret Mahkemesi: Ticari davalara bakan mahkeme devam et

  box Talil: Sebep gösterme; illetlendirme, bir şeyi bir illete bağlama. devam et

  box Tehlikeli Hükümlü: İşlediği suçun nitelik ve icra şekli göz önüne alındığında toplum için ciddi bir tehlike oluşturan ve cezaevi güvenlik ve nizamını ihlal edebileceği y devam et

  box Tebellüğ: Bir tebliği alma; tebliğ edilen bir yazıyı imza ile teslim alma. devam et