Eğitim Sitesi

Mukataa Nedir? Mukataa Hakkında Kısaca Bilgi

Mukataa Terimi Hakkında Bilgiler

MukataaHukuk Terimi Olarak Mukataa:
Arazinin belli bir ücret karşılığında kiraya verilmesi; bağ,bahçe,arsa durumuna getirilen ekim toprağı için verilen vergi.

 

MukataaTarih Terimi Olarak Mukataa:
1- Geliri doğrudan hazineye bağlı olan vergi ve gelir kaynakları.

2- Osmanlı Devleti'nde iltizam yöntemine göre kiralanan kaynaklara verilen ad.

 

MukataaSosyal Bilgiler Terimi Olarak Mukataa:
Osmanlı Devleti'nde geliri doğrudan doğruya hazineye kalan araziye denirdi. Bu topraklardan elde edilecek gelir peşin olarak mültezim denilen varlıklı kişilere satılır ve mültezimlerden alınan paralar doğrudan hazineye aktarılırdı. Bu sisteme İltizam Sistemi denirdi.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box İlmühaber: Belge; birinin herhangi bir durumunu (örneğin ikametgahını) gösteren durum belgesi devam et

  box Bey'i: satım; satma; satış; satılma; devam et

  box Fuzuli şâgil: Hukuken geçerli bir hakkı olmadan bir yeri işgal eden devam et

  box Kagir: Taş veya tuğladan imal edilmiş yapı; kargir. devam et

  box Hulûl: (hulul) - gelip çatma; girme; borcun vadesinin gelmesi (hululu vade) devam et

  box Mecâri: su yolları; akıntı yerleri; su yatakları; mecralar devam et

  box Veled: Çocuk, erkek veya kız çocuğu için kullanılır. Halk arasında çoğu kez erkek çocuğu içindir. devam et

  box Hartama: pedavra; köknar ve lâdin ağaçlarından elde edilen, çatı örtüsü olarak kullanılan ince tahta; devam et