Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Mıstar Kalemi Nedir? Mıstar Kalemi Hakkında Kısaca Bilgi

Mıstar Kalemi Terimi Hakkında Bilgiler

Mıstar KalemiYazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Mıstar Kalemi:
Yazma kitapların kenarlarına yaldız veya boya ile yapılan çizgileri çizmeğe yarayan âletin adıdır. Demirden pergel şeklinde idi. Boya yahut yaldız iki çatal arasına konur, öylece çizilirdi.

 

  Benzer Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri:

  box Ara Süsler: Sayfaların metin aralarındaki boşluklarına yapılan süsler. devam et

  box Secâvend: Kur'an-ı Kerim'i mânaya uygun olarak doğru okumak için konulan işaret. Mesela kaf(ق): durmayı; sad (ص): geçmeye izni; cim (ج}: durma devam et

  box Mibree: Hattatların ve kâtiplerin kalem yontmak için kullandıkları kalemtıraşın, Arapça adıdır. devam et

  box Tasdik: İcazetname'ye, talebenin hocasından başka hocaların koyduğu kayıt. devam et

  box Sıvama Şemse: Zemini altınla kaplanmış olan kitap kâplarının üzerindeki şemse. devam et

  box Girift Yazı: Harfleri birbiriyle içice girmiş yazı. Bir yazı çeşidi değil yazılma biçimidir. Sanatkârane de olsa okunması güç olduğundan makbul sayılmamıştır. devam et

  box Vakıf Gülü: Vakfe gülü, gül ile ilgili bilgilere bakınız. devam et

  box Saykal-Kâr: Yaldızcı. devam et