Eğitim Sitesi

Mıstar Kalemi Nedir? Mıstar Kalemi Hakkında Kısaca Bilgi

Mıstar Kalemi Terimi Hakkında Bilgiler

Mıstar KalemiYazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Mıstar Kalemi:
Yazma kitapların kenarlarına yaldız veya boya ile yapılan çizgileri çizmeğe yarayan âletin adıdır. Demirden pergel şeklinde idi. Boya yahut yaldız iki çatal arasına konur, öylece çizilirdi.

 

  Benzer Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri:

  box Kartuş-Pafta: Geniş bordürler ya da Sertap üzerine yuvarlak veya beyzî şekilde parçalar konmuş ise bunlara kartuş-pafta denilir. Bazen bu paftalarda cildi yapan san devam et

  box Sancak Mushafı: Sancak başlarına takılan küçük Mushaf'lara verilen ad. devam et

  box Girift Yazı: Harfleri birbiriyle içice girmiş yazı. Bir yazı çeşidi değil yazılma biçimidir. Sanatkârane de olsa okunması güç olduğundan makbul sayılmamıştır. devam et

  box Cedvel Kalemi: Cedvel çekmeğe mahsus kalem, tirling. devam et

  box Müellif Müsveddesi: Yazarın hazırladığı, beyaza çekilmemiş yazma eser. devam et

  box Muhakkak: Sülüs yazının yatık ve uzun çizgileri olan çeşidine verilen ad. Nadiren murakka ve kıtalar yazılmış, besmele dışında fazla kullanılmamıştır. Sülüs devam et

  box Berk: Tezhipte kullanılan yaprak şekilleri. Berk, Farsça «yaprak» demektir. Üçlü yaprak motiflerine seberk, beşlisine pençberk, uzunca ve kenarları tırtıllı devam et

  box Secâvend Kalemi: Cava kalemi ile ilgili bilgilere bakınız. devam et