Oyun Siteleri
25 Ekim 2016 Salı

Misakımilli Nedir? Misakımilli Hakkında Kısa Bilgi

Misakımilliİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Misakımilli :
12 Ocak 1920'de İstanbul'da çalışmalarına başlayacak ve tarihe son Osmanlı Mebusan Meclisi olarak geçecek olan parlamentoyu oluşturan milletvekillerinin bir kısmına, Ankara'da bir eylem planı çerçevesinde çok önemli bir misak(yemin)tan söz edilmiştir. 28 Ocak 1920 tarihinde Misakımilli kabul edilmiştir. Bu misak ileride, Türk Kurtuluş Savaşı'nın siyasi programı ve cumhuriyet Türkiye'sinin dış politikasının dayandığı temellerden biri olacaktır.

 

Benzer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri :