Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Misakımilli Nedir? Misakımilli Hakkında Kısaca Bilgi

Misakımilli Terimi Hakkında Bilgiler

Misakımilliİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Misakımilli:
12 Ocak 1920'de İstanbul'da çalışmalarına başlayacak ve tarihe son Osmanlı Mebusan Meclisi olarak geçecek olan parlamentoyu oluşturan milletvekillerinin bir kısmına, Ankara'da bir eylem planı çerçevesinde çok önemli bir misak(yemin)tan söz edilmiştir. 28 Ocak 1920 tarihinde Misakımilli kabul edilmiştir. Bu misak ileride, Türk Kurtuluş Savaşı'nın siyasi programı ve cumhuriyet Türkiye'sinin dış politikasının dayandığı temellerden biri olacaktır.

 

  Benzer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri:

  box Liyakat: Bir kimsenin, kendisine iş verilmeye uygunluk, yaraşırlık durumu. devam et

  box Bahriye: Bir devletin deniz güçlerinin ve kuruluşlarının bütünü. devam et

  box Mütemadiyen: Ara vermeden, sürekli olarak. devam et

  box İskarpin: Ökçeli, konçsuz ayakkabı devam et

  box Evsaf: Nitelikler, vasıflar. devam et

  box Rücu: 1- Bir kişinin, hukuken diğerinin yerine geçerek üçüncü kişilere karşı onun haklarını ve sorumluluklarını devralması durumu. 2- Geri dönme, sözünü devam et

  box Tevhit: Allah'ın birliğine inanma, bir sayma, bir olarak bakma. Tek tanrıcılık. Birkaç şeyi bir araya getirme, birleştirme. devam et

  box Zihniyet: Belli bir düşünme yolu. devam et