Eğitim Sitesi

Misakımilli Nedir? Misakımilli Hakkında Kısaca Bilgi

Misakımilli Terimi Hakkında Bilgiler

Misakımilliİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak Misakımilli:
12 Ocak 1920'de İstanbul'da çalışmalarına başlayacak ve tarihe son Osmanlı Mebusan Meclisi olarak geçecek olan parlamentoyu oluşturan milletvekillerinin bir kısmına, Ankara'da bir eylem planı çerçevesinde çok önemli bir misak(yemin)tan söz edilmiştir. 28 Ocak 1920 tarihinde Misakımilli kabul edilmiştir. Bu misak ileride, Türk Kurtuluş Savaşı'nın siyasi programı ve cumhuriyet Türkiye'sinin dış politikasının dayandığı temellerden biri olacaktır.

 

  Benzer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri:

  box Anekdot: Kısa veya özlü anlatımı olan güldürücü hikâye, fıkra. devam et

  box Şinik: Tahıl için kullanılan, sekiz kiloluk ölçek. devam et

  box Etnografya: Kavimleri karşılaştırarak inceleyen, kültür oluşumlarını araştıran bilim. devam et

  box Gayrı Safî Millî Hâsıla: Bir ülke sınırları içerisinde belli bir zaman içinde, üretilen tüm nihal mal ve hizmetlerin para birimi cinsinden değeridir. devam et

  box Makûs: Uğursuz, kötü. Ters çevrilmiş, baş aşağı getirilmiş. devam et

  box Temayüz Etmek: Başkalarına göre üstün duruma gelmek, sivrilmek, seçkinleştirmek. devam et

  box Obüs: Top ve havan atan yüksek ve alçaktan atış yapabilen kısa namlulu bir top. devam et

  box Maarif Vekâleti: Eğitim Bakanlığı. Şimdiki Milli Eğitim Bakanlığı. devam et