Eğitim Sitesi

Mirî Nedir? Mirî Hakkında Kısaca Bilgi

Mirî Terimi Hakkında Bilgiler

MirîTarih Terimi Olarak Mirî:
Devletin, hazinenin malı olan.

 

MiriOsmanlıca Terimi Olarak Miri:
Devlete ait.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Aşar (Onda Birler): 1- İslam devletlerinde, Müslüman reayadan elde ettikleri tarımsal ürün üzerinden toplanan onda bir oranındaki vergidir. 2- Müslüman olanların topra devam et

  box Heredot: Halikarnas'da (Bodrum'da) doğmuştur. Yunanlılarla Persler arasında yapılan Pers Savaşları'nı Historia adlı bir kitapta anlatmıştır. Bu ki devam et

  box Sidre: Değerli bir ağaç türü. devam et

  box Cülus: Osmanlı padişahlarının tahta çıkması. devam et

  box Vak'a: Olay. devam et

  box Yurt: Yer, memleket, ülke. devam et

  box Kafes: Topkapı sarayında padişah oğullarının XVII. yüzyıl başlarından beri bir çeşit tutuklu yaşamı sürdürdükleri, yüksek duvar ve şimşir ağaçları ile çevri devam et

  box Arazi-İ Emiriyye (Beylik Toprak): Osmanlı Devleti'nde aslı Beyt-ül Mala (devlet hazinesi) ait olan, tasarruf (kullanım) hakkı kişilere verilen tarla, çayır, yaylak, kışlak, koru vb. öz devam et