Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Mikrofibril Nedir? Mikrofibril Hakkında Kısaca Bilgi

Mikrofibril Terimi Hakkında Bilgiler

MikrofibrilBiyoloji Terimi Olarak Mikrofibril:
Mikroskobik protein ya da polisakkarit teller.

 

  Benzer Biyoloji Terimleri:

  box Element: Yörüngelerde seyreden eşit sayıda elektronlara ve atom çekirdeğinde eşit sayıda protona sahip olan atomlardan oluşmuş doğal ya da yapay, 100 kadar mad devam et

  box Nöron: Sinir hücresi, sinir sisteminin elektriksel impulsları taşımak için özelleşmiş temel hücreleri. devam et

  box Döl Almaşı: Eşeyli üreyen bazı canlılarda ve özellikle bitkilerde, çok hücreli haploit ve diploit evrelerin birbirini izlemesi. devam et

  box Sentromer: 1-Kromozomlarda kardeş kromotidleri bir arada tutan kısım. 2-Kromozom üzerinde iğ ipliğinin tutunduğu nokta.Kardeş ipliklerin birleştiği bölge. devam et

  box Aerob Canlı: Hücresel solunum için oksijen varlığına gereksinim duyan canlı. devam et

  box Lütein: Folikül hücrelerinde meydana gelen, yumurta sarısına renk veren pigment. devam et

  box Retina: 1-Göz küresinin en içte bulunan, ışığa duyarlı hücreler ile sinir liflerini içeren tabakası, ağ tabaka. 2-Gözün ağ tabakası.Saydam sıvıyı çevreleye devam et

  box Ayıraç: Cisimleri, birleşime veya ayrışıma uğratarak niteliklerini belirtmede kullanılan madde. devam et