Eğitim Sitesi

Men'i Muaraza Davası Nedir? Men'i Muaraza Davası Hakkında Kısaca Bilgi

Men'i Muaraza Davası Terimi Hakkında Bilgiler

Men'i Muaraza DavasıHukuk Terimi Olarak Men'i Muaraza Davası:
Bir mal üzerinde;başka bir kimse tarafından ileri sürülen hak veya yapıların el atmanın önlenmesi isteğiyle açılan dava.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Celile: büyük; ulu devam et

  box İstidlâl: Bir kanıta dayanarak, bir nesneden sonuç çıkarma; kanıt ile anlama devam et

  box Ber-vechi peşin: peşin olarak devam et

  box Sosyal Güvenlik: Sosyal sigorta, sosyal yardım vb. araçlarla halkın sosyal durumunu güvence altına alma. devam et

  box Tasarı: Hukuki bir işlemin, o işlemi yapmakla yetkili kurul veya organ önüne getirildiği andaki durumu, üstünde görüşme ve oylama yapılabilir durumdaki metin. devam et

  box Maddi Hata: Esasa ilişkin olmayan, yazıda ve rakamda yanılgıyı gösterir hata. devam et

  box Kefalet: kefil olma; kefillik, bir kimsenin alacaklısına karşı, o kimsenin borcunun yerine getirilmesini sağlamak yükümlülüğü alt devam et

  box Mezkûr: zikredilen; sözü edilen; anılan devam et