Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Menfi Zarar Nedir? Menfi Zarar Hakkında Kısaca Bilgi

Menfi Zarar Terimi Hakkında Bilgiler

Menfi ZararHukuk Terimi Olarak Menfi Zarar:
Olumsuz zaradır.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Süresiz İcap: Kabul haberinin kendisine ulaşması ile ilgili olarak herhangi bir süre tayin etmediği icap. devam et

  box İvaz: Karşılık; bedel; eder; karşı bedel; mukabil eda; fiyat devam et

  box Muâhede: antlaşma; karşılıklı ant içme devam et

  box Mahcuz: haczedilen; hacizli; üzerine haciz konulmuş devam et

  box Vergide adalet ilkesi: herkesin mali gücüne göre vergiye tabi tutulmasıdır devam et

  box Meşrut: şart koşulmuş; şartlı; şarta bağlı devam et

  box Danıştay: İdari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii ve kanunla gösterilen belli d devam et

  box Resmi Senet: Resmi bir makam ve görevlinin, usulüne göre düzenlediği veya onayladığı belge. devam et