Eğitim Sitesi

Maniheizm Nedir? Maniheizm Hakkında Kısaca Bilgi

Maniheizm Terimi Hakkında Bilgiler

ManiheizmTarih Terimi Olarak Maniheizm:
Mani tarafından İran'da kurulan Musevilik dışın-daki bütün dinlerin pek çok özelliklerinin birleş-tirilmesiyle ortaya çıkan bir dindir. Öğretinin temeli iyilik kötülük karşıtlığına (Mazdaizm) da-yanmaktadır. İyilik; ışık ve ruhtur, kötülük de karanlık ve bedendir. Süryanice yazılmış ve Mani'ye dayandırılan yedi kutsal metin bu dinin temelini oluşturur.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Monopol: Tekel. devam et

  box Nesnellik (objektif olma): Gerçekleri olduğu gibi görmek ve yansıtmak, tarafsız kalmak. devam et

  box Şevket: Büyüklük, ululuk, heybet. devam et

  box Tahaşşüt: Yığınak, birikme. devam et

  box Cirit Oyunu: İki takımın at koşturup cirit adı verilen uzun sopaları birbirlerine attıkları bir oyundur. Bu oyun Anadolu'ya Türkler tarafından Orta Asya'dan get devam et

  box Reşit: Ergin. devam et

  box Yaylak: Yazın barınılan yer. Orduların, göçebe oymakların hayvanları ile birlikte yaylaya çıkarak konakladıkları yer. devam et

  box Kapitülasyon: Osmanlı Devleti'nde yabancı tüccarlara verilen imtiyazlar. devam et