Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Kütle (m) Nedir? Kütle (m) Hakkında Kısaca Bilgi

Kütle (m) Terimi Hakkında Bilgiler

Kütle (m)Kimya Terimi Olarak Kütle (m):
Madde miktarına kütle denir. Bir cismin sahip olduğu değişmez madde miktarıdır. Kütle birimleri kilogram ve (kg) ve gram (g) dir.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Donma: Sıvı haldeki bir maddenin ısı vererek katı hale geçmesi. devam et

  box Nükleer yakıt: Nükleer reaktörde enerji üretmek için kullanılan bölünebilen izotopları içeren madde. devam et

  box Zayıf elektrolit: Moleküler yapıda olan ve çözeltide kısmen iyonlaşan madde. devam et

  box Teflon: Politetra floroetilen (PTFE) polimerin ticari adı. devam et

  box Öz Hacim: Bir maddenin birim kütlesinin hacmine öz hacim denir. Öz kütlenin tersi olarak düşünülebilir. devam et

  box Çok atomlu iyon: Kovalent bağlı iki ya da daha fazla atomun oluşturduğu iyon. devam et

  box Kovalent Bağ: (+) ve (-) yüklere sahip aynı ya da farklı ametal atomları arasında elektron ortaklaşması ile oluşan bağ çeşididir. Ametaller kendi aralarında bağ devam et

  box Aktif Metaller: Elektron verme eğilimi hidrojenden fazla olan metallere aktif metaller denir. - Periyodik tabloda grupta yukarıdan aşağıya inildikçe elektron verme devam et