Eğitim Sitesi

Kopt (Kıpti) Nedir? Kopt (Kıpti) Hakkında Kısaca Bilgi

Kopt (Kıpti) Terimi Hakkında Bilgiler

Kopt (Kıpti)Arkeoloji Terimi Olarak Kopt (Kıpti):
Önceleri Mısır'ın yerleşik halkına, daha sonra da Hıristiyan Mısırlılara da verilen ad.

 

  Benzer Arkeoloji Terimleri:

  box Censor: Roma'nın cumhuriyet olduğu dönemde, önceleri yurttaşların daha sonraları ise senatörlerin listelerini düzenleyen devlet memurlarına verilen ad. devam et

  box Filistîler: M.Ö. XIII. ve XII. yüzyıllarda Anadolu ve Ege'den gelip Mısır ve Levant'ı işgal eden kavimlere verilen ad. devam et

  box Patronicium: Korumacılık, patronluk. devam et

  box Alınlık: 1- Tapınağın ön yüzü boyunca ve çatı düzeyinde yer alan ikizkenar üçgen biçimli duvara verilen ad. 2- Antik yapıların cephelerinde çatı ile korniş devam et

  box Orthostat: Alt duvar sıralarını oluşturan büyük taş bloklar. devam et

  box Transept: Örtü sisteminde nefleri dik açı ile kesen ve altyapıya da yansıyan birim. Kiliselerde apsisin önünde nefleri dik olarak kesen uzun mekan. Kilisenin pl devam et

  box Altın kesim: Sanatta uyum ve oranlama konusunda en yetkin ölçüleri verdiğine inanılan formül. Altın kesim, bir doğru parçası ikiye bölündüğünde küçük parçanın büyü devam et

  box Palmet: İlkçağ sanatından beri kullanılan bir bezeme motifi. Dilimli simetrik yaprak şeklinde olup, adını Yunanca palma = el sözcüğünden alır. devam et