Eğitim Sitesi

Kısmi Basınç Nedir? Kısmi Basınç Hakkında Kısaca Bilgi

Kısmi Basınç Terimi Hakkında Bilgiler

Kısmi BasınçKimya Terimi Olarak Kısmi Basınç:
1- Bir gaz karışımında bulunan gazlardan her birinin, bulundukları kaba tek başlarına yaptıkları basınca kısmi basınç denir.

2- Gaz karışımında bileşenlerden birinin aynı hacim ve sıcaklıkta tek başına bulunması hâlinde gösterdiği basınç.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Entalpi: 1-Maddenin yapısında depoladığı her türlü enerji toplamı (∆H) 2-Sabit basınçta ısı değişimlerini ifade eden nicelik. devam et

  box Doymuş hidrokarbon: Karbon atomları arasında tekli bağ bulunduran karbon ve hidrojenden oluşmuş bileşik. devam et

  box Soy Gaz: Periyodik cetvelin 8A grubunda bulunan kimyasal reaksiyonlara karşı isteksiz, değerlik orbitalleri tam dolu olan elementlerdir, asal gaz. devam et

  box s-bloku: Periyodik tablonun sol tarafında metal atomların oluşturduğu blok. devam et

  box Bozunma Hızı: Birim zamanda bozunmaya uğrayan atom sayısıdır. devam et

  box Etkin Çarpışma: Tepkimeye girenlerin tepkime ile sonuçlanan çarpışmaları. devam et

  box Frekans: Belirli bir noktada birim zamanda (saniyede) geçen dalga sayısıdır. devam et

  box Hız sabiti: Hız kanunundaki orantı katsayısı (k). devam et