Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Kişi Eki Nedir? Kişi Eki Hakkında Kısaca Bilgi

Kişi Eki Terimi Hakkında Bilgiler

Kişi EkiTürkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Kişi Eki:
Eyleme eklenerek o eylemi kimin yaptığını belirten ek.

 

  Benzer Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri:

  box Ana Dil: 1. Bugün ses yapısı, şekil yapısı ve anlam bakımından birbirinden az çok farklılaşmış bulunan dil veya lehçelerin, kök bakımından bilinmeyen bir tarih devam et

  box Sürekli Ünsüz: Ses değeri kesilen, sürekli olmayan "p, ç, t, k" gibi ünsüzler. devam et

  box Sözlük anlamı: Bir kelimenin herkes tarafından bilinen, sözlüklerin yansıttığı ilk ve asıl anlam. devam et

  box Kılavuz: Yol gösteren, tarihî ve turistik yerleri gezerken bilgi aktaran kimse, rehber. devam et

  box Sezi: Sezme yeteneği, sezgi. devam et

  box Kesir Sayı Sıfatı: Nesnelerin sayıca bir parçasını belirten sıfatlar; tam sayıların bir parçasını, kesirli sayıları gösteren sayı sıfatları. Beşte bir, yüzde yetmiş vb. devam et

  box Terim Anlam: Bilim, teknik, sanat, spor, zanaat gibi çeşitli uzmanlık alanlarının kavramlarına verilen sınırlı ve özel anlamdaki ad: radyo, bilgisayar, yüklem, ben devam et

  box Terim: Bilim, Sanat, Meslek ve bir spor dalıyla ilgili kesin anlamı olan özel bir kavramı gösteren gerçek anlamlı sözcüklere terim denir. Örnek :< devam et