Eğitim Sitesi

Kapsam geçerliği Nedir? Kapsam geçerliği Hakkında Kısaca Bilgi

Kapsam geçerliği Terimi Hakkında Bilgiler

Kapsam geçerliğiSosyal Bilgiler Terimi Olarak Kapsam geçerliği:
Bir ölçümün bir kavramın farklı anlamlarını kapsaması.

 

  Benzer Sosyal Bilgiler Terimleri:

  box Kırsal Yerleşme: Nüfusu 10 binden az olan yerlerdir. Kasaba, köy, köyaltı yerleşmeler (mezra, mahalle, bağ, yayla, divan) devam et

  box İstihkâm: Düşman saldırısını durdurmak, düşmana karşı savunma yapmak amacıyla düzenlenmiş yer. devam et

  box Bozgun: 1. Yenilen bir ordunun, düzen bağını yitirerek, asker onurunun gerektirdiği bütün bağları bozması. 2. Bir toplulukta karşılıklı güvenin bozulmasıyl devam et

  box Darüttıp: Hastane. devam et

  box Özgüven: İnsanın kendine güvenme duygusu. devam et

  box Geoit: Dünyamızın tam yuvarlak olmayan kutuplardan basık, ekvatordan şişkince olan şekline Geoit denir. devam et

  box Sismoloji: Depremleri inceleyen bilim dalına sismoloji denir. devam et

  box Toplum: Tarihi bir süreç boyunca yasalara uyarak bir arada yaşayan insanlar topluluğu, cemiyet. devam et