Eğitim Sitesi

Kanuni İntifa Hakkı Nedir? Kanuni İntifa Hakkı Hakkında Kısaca Bilgi

Kanuni İntifa Hakkı Terimi Hakkında Bilgiler

Kanuni İntifa HakkıHukuk Terimi Olarak Kanuni İntifa Hakkı:
Kanun tarafından bazı kişilere tanınan ve hakkı doğuran olayın ortadan kalkmasıyla son bulan; hak sahibine, başkasına ait bir mal (hak) üzerinde kullanma ve ürünlerinden yararlanma yetkisi veren bir irtifak hakkı.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Abesle iştigal etmek: Boş şeylerle uğraşmak. devam et

  box Bâ'de'l-isticar: kira sözleşmesinden sonra devam et

  box Ortaç: Tümleç olabilen,isim ve sıfat gibi kullanılan fiil asıllı kelime sıfat-fiil. ör: gelen çocuk, adı batası adam. devam et

  box Ölünceye Kadar bakma akdi: Taraflardan birinin, ölünceye dek bakma ve kendisini görüp gözetme koşuluyla, malvarlığını veya bir kısım mallar devam et

  box Seçim: Kanunlar, yönetmelikler uyarınca kanun koymak ve yönetmek için bir veya daha çok aday arasından belli birini veya birkaçını seçme, intihap devam et

  box İfa: Borçlanılan edimin yerine getirilmesi. devam et

  box Cismanî Zarar: Kişinin vücut bütünlüğüne verilen zarar. devam et

  box Müktesebat: Edinilen, kazanılan bilgiler, edinç, kazanım. devam et