Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Kanun Nedir? Kanun Hakkında Kısaca Bilgi

Kanun Terimi Hakkında Bilgiler

KanunHukuk Terimi Olarak Kanun:
Anayasanın yetkili kıldığı organ tarafından bir şekilde ve bu ad altında tespit edilmiş bulunan genel, sürekli ve soyut hukuk kurallarıdır.

 

KanunTrafik ve İlk Yardım Terimi Olarak Kanun:
Yasa, geçerli olan kural.

 

KanunMüzik-Dans Terimi Olarak Kanun:
Kanun'u aslen bir Türk olan ve Türkistan'ın Farab kasabasında doğan (870-950) zamanının büyük filozofu ve musiki bilgini olarak tanınan Farabi'nin icat ettiğini birçok kaynaklar belirtmektedir. Kanunda teller her ses için üçerli olarak 24-25 ses sıralanır. Toplam olarak 72 ile 75 tel takılır. Kanun her iki elin işaret parmaklarına takılan özel yüksüklere tutturulmuş 'BAĞA' mızraplarla tellere vurularak çalınır.kanunda 3.5 oktav ses aralığı vardır.

 

KanunBelediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Kanun:
Anayasanın yetkili kıldığı organ (T.B.M.M.) tarafından yazılı bir şekilde kabul edilmiş bulunan genel, sürekli, soyut ve yaptırım gücü olan hukuk kuralları.

 

KanunParlamento (TBMM) Terimi Olarak Kanun:
Toplum için uyulması gereken nesnel, soyut, genel ve sürekli nitelikteki hukuk kurallarını içeren, etkileri yönünden objektif hukuk alanında yeni bir durum yaratan ya da var olan bir durumu düzenleyen veya ortadan kaldıran kural-işlemlerdir. TBMM tarafından Anayasa, İçtüzük ve teamüllere uygun olarak yapılır ve Cumhurbaşkanınca yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Direngen: Direnen, mütemmerrid. devam et

  box Akidîn: sözleşenler; sözleşme yapanlar devam et

  box Sükna: oturma yeri; oturulacak yer; konut devam et

  box Gûna (gûne): türlü; gidiş; tarz; yol; sıfat devam et

  box Tenâküz (Tenakuz): Çelişme, çelişki, tutmazlık devam et

  box Muhassas: tahsis olunmuş; tayin edilmiş; özgü devam et

  box Mecmu: Toplam, yığılmış, bir araya getirilmiş. devam et

  box Tedviren: Vekaleten devam et