Eğitim Sitesi

İtiraz Nedir? İtiraz Hakkında Kısaca Bilgi

İtiraz Terimi Hakkında Bilgiler

İtirazHukuk Terimi Olarak İtiraz:
Yapılan bir hukuki işleme veya verilen bir karara karşı; kanunun gösterdiği şekilde ikinci bir kez inceleme istemi. Karşı çıkış; takışma; karşı koyma.

 

İtirazReklamcılık Terimi Olarak İtiraz:
Potansiyel bir müşterinin ürüne sahip olma isteğine direnmesi.

 

İtirazEmlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak İtiraz:
Bir şeyin sonucunu kabul etmemek, başka türlü yapılmasını istemek.

Kadastro tespitine itiraz: Kadastro tutanaklarında belirtilen hususlara bu tutanaklar askı ilanına çıkarılıncaya kadar kadastro komisyonuna itiraz edilebilir. İtirazın mutlaka bir belgeye dayalı olması gerekir.

Red kararına itiraz: Tapu sicil müdürlüklerince mevzuata aykırı görülen talepler yazılı bir kararla reddedilir. Bu redde karşı 30 günlük süre içerisinde müdürlüğün bağlı bulunduğu Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğüne itiraz edilebilir. Bu karara karşı da Genel Müdürlüğe itiraz edilebilir.

 

  Benzer Emlak ve Gayrimenkul Terimleri:

  box Borcun Sona Ermesi: Bir borç ilişkisinin veya doğmuş olan bir borcun sona ermesi. devam et

  box Tevkif Müzekkeresi: Tutuklama müzekkeresi. Bu müzekkere hâkim tarafından kesilir, üzerinde sanığın kim olduğu, işlediği suç ve tutuklama sebebleri ayrıntılı şekilde yazıl devam et

  box Mukayyet: kayıtlı; sınırlı; kaydolunmuş; deftere geçirilmiş devam et

  box Cüz-i Layetecezza: Bölünemeyen, parçalanamayan şirket payı, hisse. devam et

  box İç Tüzük: Bir kuruluş, meclis, kurum vb.nin iç işlerini düzenleyen tüzük, dahili nizamname devam et

  box Görev: Kanunla tespit edilen ve bir mahkemenin yargılama alanını gösteren terim. devam et

  box Cenin: Kendisine gebe kalınmış ve doğumu beklenilen çocuk. devam et

  box Canîb-i beytülmal: hazine tarafı devam et