Eğitim Sitesi

İskan(İskân) Nedir? İskan(İskân) Hakkında Kısaca Bilgi

İskan(İskân) Terimi Hakkında Bilgiler

İskan(İskân)Tarih Terimi Olarak İskan(İskân):
Yerleştirme, yurtlandırma.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Manda: 1- Yabancı bir devletin güdümü altına girmek, egemenlik kaybı. 2- Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bazı az gelişmiş ülkeleri kendi kendilerini yönet devam et

  box Kanuni Esasi: Esas Teşkilât Kanunu. Meşrutiyet Anayasası. devam et

  box Takvim: Zamanı gün, ay, yıl olarak belirli bölümlere ayırma yöntemidir. Takvim: Zamanı, gün, ay ya da yıl gibi uzun süreli dönemlere bölen çizelgelere de takv devam et

  box Tazmin: Zararı ödeme. devam et

  box Azınlık (Ekalliyet): İçinde yaşadıkları toplumda nüfusun büyük bir bölümünü oluşturan gruptan( din, dil) etnik köken gibi özellikleriyle farklı olan kesim. devam et

  box On İki Hayvan Yılı Takvimi: Eski Türk boylarının kullandığı bir takvimdir. Bu takvimde güneş yılı esas alınmakla birlikte aylar kameridir. Zaman 60'lık bir kuşakta beş döneme a devam et

  box Cenub: Güney devam et

  box Monogami: Tekeşlilik. Tersi poligamidir. devam et