Eğitim Sitesi

Isfahan Nedir? Isfahan Hakkında Kısaca Bilgi

Isfahan Terimi Hakkında Bilgiler

IsfahanTarih Terimi Olarak Isfahan:
İran'da bir kenttir. Büyük Selçuklu Devleti'ne ve Safevilere başkentlik yapmıştır.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Hadım: Erkekliği yok edilmiş olan. Saraylarda ve büyük konaklarda çalışanlara Hadım Ağası denirdi. devam et

  box Ecnebi: Başka devlet uyruğunda olan (kimse), yabancı. devam et

  box Selamlık: 1- Saray, köşk ve konaklarda erkeklere mahsus daireye verilen ad. (Haremlik: Kadınlara mahsus daire) 2- Osmanlı padişahları cuma namazını kılmak iç devam et

  box Çarmıh: Birbiri üzerine çapraz konmuş iki tahtadan oluşan suçlunun öldürülmek üzere çivilendiği haç biçimindeki darağacı. devam et

  box Ayrıcalık: Diğerlerinden üstün tutulma durumu. devam et

  box Rıka: Arap harflerinin en çok kullanılan el yazısı biçimi. devam et

  box Hükümet: Bir ülkenin siyasetini belirleyen ve bu siyasete göre devlete yön veren kuruldur. Meşru hükümetler ulusal iradeyle onaylanan (meclisten güven oyu ala devam et

  box Hanedan: Mutlakıyet yönetimlerinde devlet başkanlığını, hükümdarlığı elinde tutan aile. Hükümdar, devlet büyüğü vb. bir kişiye dayanan soy, büyük köklü aile, o devam et