Eğitim Sitesi

İndirgenemez polinom Nedir? İndirgenemez polinom Hakkında Kısaca Bilgi

İndirgenemez polinom Terimi Hakkında Bilgiler

İndirgenemez polinomMatematik-Geometri Terimi Olarak İndirgenemez polinom:
Sabit olmayan en az iki polinomun çarpımı olarak yazılamayan polinom.

 

  Benzer Matematik-Geometri Terimleri:

  box Parametre: 1. En az iki değişkeni bağlayan ortak değişken. 2. x, y ve z belirsizlerinin bağlı olduğu değişken. 3. Bir fonksiyon kuralında değişkenden (veya devam et

  box Basamak: Bir sayıda rakamların yazıldığı yerlere denir. devam et

  box Rasyonel Kuvvet: Bir sayının tam sayı olmayan kuvveti. devam et

  box Ayrıt: Cisimlerin herhangi iki yüzeyinin arakesiti. Prizmanın bir kenarı. İki düzlemin ara kesiti. devam et

  box Polinom Denklem: P(x) en az 1. dereceden bir polinom ise P(x) = 0 denklemi. devam et

  box Karekök Alma: Verilen bir sayının hangi sayının karesi olduğunu bulma. devam et

  box Tam Açı: Ölçüsü 360° olan düzlemsel açı. devam et

  box Küre Kapağı: Küre yüzeyinin bir düzlemle kesilmesi sonucunda elde edilen parçaların her biri. devam et