Eğitim Sitesi

İlahiyat (Tanrı bilim-Teoloji) Nedir? İlahiyat (Tanrı bilim-Teoloji) Hakkında Kısaca Bilgi

İlahiyat (Tanrı bilim-Teoloji) Terimi Hakkında Bilgiler

İlahiyat (Tanrı bilim-Teoloji)Tarih Terimi Olarak İlahiyat (Tanrı bilim-Teoloji):
Dinleri ve tanrıyı konu alan bilim dalıdır. Özellikle dünyayı tanrı kavramıyla bağıntılı olarak açıklamaya ve yorumlamaya çalışır.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box İhtisap: 1- Hesap sorma. 2- İhtisap dairesinin aldığı vergi. 3- Osmanlıda yeniçeri ocağının kaldırılmasından sonra şehirlerin güvenliğini sağlamak amac devam et

  box Güneş Saati: Üzerinde yelpaze gibi kademeli olarak açılmış bölmeleri bulunan taş bir levha üzerine yerleştirilmiş, metal bir çubuktan oluşan saattir. Bu çubuğun d devam et

  box Rayet: Sancak, bayrak. devam et

  box Arazi-i Öşriyye: İslam hukukuna göre, mülkiyet hakkı Müslümanlara verilen, özel mülkiyetteki bağ, bahçe özelliğine sahip, verimli bölgelerde 60 dekarı, kıraç alanlarda devam et

  box İspenç: Tarımla uğraşan Hristiyan reayadan alınan Çift Resmi'nin yerine, I. Murat Dönemi'nden itibaren alınmaya başlanan 25 akçe değerindeki ve devam et

  box Tezhip: Yaldızla süsleme. Bir yazı veya kitabı yaldız veya boya ile süsleme. devam et

  box Gymnasium: Antikçağ, Yunan ve Roma'da gençlerin eğitim ve öğretim gördükleri spor etkinliklerine katıldıkları kampus özelliğindeki yapıdır.Özellikle Helenistik d devam et

  box Endaze: Eskiden kullanılan, altmışbeş cm. boyunda bir uzunluk ölçüsü birimi. devam et