Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

İfrat Nedir? İfrat Hakkında Kısaca Bilgi

İfrat Terimi Hakkında Bilgiler

İfratHukuk Terimi Olarak İfrat:
Herhangi bir konuda aşırı gitme, aşırılık

 

İfratEdebiyat Terimi Olarak İfrat:
Bir sıfatı aşırı ölçüde şiddetlendirmektir. Mübalağa (abartma) sanatının bir türüdür.

 

İfratDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak İfrat:
Bir konuda ölçüyü aşmak, çok aşırı gitmek, normali aşmak, aşırılık.

 

İfratKur’an-ı Kerim Terimi Olarak İfrat:
Herhangi bir konuda çok ileri gitme, ölçüyü aşma, aşırı davranma, taşkınlık, tefrit karşıtı.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Haksız iktisap: Bir kimsenin malvarlığında, haklı bir nedene dayanmaksızın başka bir kimsenin malvarlığı aleyhine meydana gelen artma ya da azalmama durumu devam et

  box Akar: taşınmaz mal; kiraya verilen ve gelir sağlayan şeyler devam et

  box Yasal Organ: Tüzel kişilerin kanun gereğince sahip olmak zorunda oldukları organları. devam et

  box Anud: Çok inatçı devam et

  box Tampon Devlet: Coğrafi konumu bakımından, güçlü ve birbirine düşman iki devlet arasında bulunan devlet. devam et

  box İfraz: Arazinin parçalanması; bölünmesi; parsellere ayırma; araziyi imar açısından uygun parçalara bölme devam et

  box Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması: Sanık hakkında 2 yıl ve daha az mahkûmiyet sözkonusu olduğunda ve yasal şartlar çerçevesinde; verilen kararı açıklamadan sonuç doğurmayacak bir alana devam et

  box İrâd: Gelir; gelir getiren yapı; söyleme, getirme devam et