Eğitim Sitesi

Hedm Nedir? Hedm Hakkında Kısaca Bilgi

Hedm Terimi Hakkında Bilgiler

HedmHukuk Terimi Olarak Hedm:
yıkma; harap etme

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Ateh: bunama; bunaklık devam et

  box Kazanılmış Hak: Yürürlükte olan hükümlere göre bir kimse yararına sabit olan hak, müktesep hak, hakkımüktesep devam et

  box Sukut: düşme; düşüş devam et

  box Birlikte Ölüm Karinesi: Birden fazla kişiden hangisinin önce veya sonradan öldüğünün ispat edilmemesi durumunda hepsinin aynı anda ölmüş sayılması. devam et

  box Vekalet Sözleşmesi: Kişinin, bedelli veya bedelsiz olarak, bir işi yürütmeyi veya yerine getirmeyi başkası adına üstlendiği sözleşme. devam et

  box İhdas: Ortaya çıkarma; kurma; bir şeyi ilk kez ortaya koyma devam et

  box Temayül: Tanınma, meziyetleriyle tanınır olma, üstün gelme, şöhrete erme. devam et

  box Kollektif şirket: ticari bir işletmeyi ticari ünvan altında işletmek üzere hakiki şahıslar arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirinin soru devam et