Eğitim Sitesi

Haşebi Nedir? Haşebi Hakkında Kısaca Bilgi

Haşebi Terimi Hakkında Bilgiler

HaşebiYazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Haşebi:
Ağaç liflerinden yapılan eski yazı kâğıtlarına verilen ad.

 

  Benzer Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri:

  box Celi Divani: Harekesiz yazılan divaninin XVI. asırda İstanbul'da doğan harekeli, süslü ve haşmetli şekline celi divani adı verilmiş, bu da devletin üst seviyedeki devam et

  box Rakamehu: Kelebe ile ilgili bilgilere bakınız. devam et

  box Evahir: Son dönem, ustalık dönemi. devam et

  box Battal Ebru: Belirli bir şekli olmayan ebrulara verilen ad. Battal adı verilen büyük boy kâğıtlarla yapıldığı için bu adı almıştır. devam et

  box Cüzi İrade: Boyaların tekniğine göre hazırlanıp tekneye serpilmesi işlemidir. devam et

  box Hûb-Nüvis: Güzel yazı yazan, İranlılar «hattat» anlamına kullanmışlardır. devam et

  box Mikyassü-l Hat: Sülüs ile ilgili bilgilere bakınız. devam et

  box Nişasta Âharı: Nişastanın pişirilmesiyle yapılan âhar. Bu âhar sürülen kâğıt kolay silinirdi. Çifte âharlı ebru yapımında da, yumurta âharının altına bu âhar sürülmü devam et