Eğitim Sitesi

Harcama Talimatı Nedir? Harcama Talimatı Hakkında Kısaca Bilgi

Harcama Talimatı Terimi Hakkında Bilgiler

Harcama TalimatıBelediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Harcama Talimatı:
İdare adına geçici veya kesin olarak bir giderin yapılabilmesi için giderin konusunu, gerekçesini, yapılacak iş veya hizmetin süresini, hukuki dayanaklarını, tutarını, kullanılabilir ödeneğini, tertibini, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgileri gösteren ve harcama yetkilisinin imzasını taşıyan belge.

 

  Benzer Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri:

  box Kuram: Bilgi edinme sürecinin herhangi bir aşamasında ortaya atılan, bilimsel yöntemle saptanmış bilgiler. devam et

  box Adalet: Herkesin yasalarla tanınmış olan hakkını vermek, bu hakka ilişmemek ilkesi. devam et

  box Toplantı Dönemi: Meclisin olağan toplanma dönemleri. devam et

  box Davalı: Davacı tarafından kendisine kar"ı dava açılan kişi. devam et

  box Vizite: Gelir, Kazanç, İrat, Kazanım. devam et

  box Tahsilat: Kamu alacaklarının toplanması. devam et

  box Bina: Kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet et devam et

  box Fazla Çalışma: Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırk beş saati aşan çalışmalar. devam et