Eğitim Sitesi

Hadis Nedir? Hadis Hakkında Kısaca Bilgi

Hadis Terimi Hakkında Bilgiler

HadisOsmanlıca Terimi Olarak Hadis:
Hz. Muhammed'in söz ve davranışlarını inceleyen bilim.

 

HadisTarih Terimi Olarak Hadis:
Hz Muhammet'in sözlerine ve davranışlarına ilişkin olan bilgilerdir. İslam inanışında Kuran'dan sonraki en önemli bilgi kaynağıdır.

 

HadisDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Hadis:
1-Hz.Peygamberin sözleri veya O'nun fiil ve onaylarının sözle ifadesine denir.

2-Bu söz ve davranışları inceleyen bilim.

 

HâdisHukuk Terimi Olarak Hâdis:
meydana gelen; çıkan; yeni çıkan

 

HadisKur’an-ı Kerim Terimi Olarak Hadis:
Hz. Muhammed'in söz ve davranışları. Bu söz ve davranışları inceleyen bilim.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Amire: Devlete ait olan, resmi, tersane-i amire. devam et

  box Şeyh: Tekke başkanı, tarikat lideri. devam et

  box Acem Kösteği: Eski yazmalarda, kitap dikildikten sonra cilde, dibinden ve iç tarafından, bir kısmı kitaba bir kısmı da cilde gelmek üzere yapıştırılan ince tıraş ed devam et

  box Ahitname: İki hükümet arasında sulh ve asayişe, siyasi, ticari vs. işlere dair imzalanan mukavelelerle, devletçe muhtelif hususlar için siyasi olarak tanzim edi devam et

  box Erkânı harb: Kurmay sınıfından olan yüksek rütbeli asker. devam et

  box Ağa Paşa: Vezir olan yeniçeri ağalarına verilen unvandı. devam et

  box Ahitname-i Hümayun: Hükümdarın verdiği hat, ferman gibi belgelerin yerine kullanılan tabirdi. Sözlük manası "padişahın sözü, padişahın kararı" demektir devam et

  box Panislamizm: İslam birliğini hedefleyen akım. devam et