Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Fes Nedir? Fes Hakkında Kısaca Bilgi

Fes Terimi Hakkında Bilgiler

FesTarih Terimi Olarak Fes:
Fas Kenti'nde üretilip buradan öteki İslam ülkelerine yayılan kırmızı yün keçeden üretilen tepesinde püskülü bulunan başlıktır. Osmanlı Devleti'nde II. Mahmut tarafından 1828 yılında devlet memurları için zorunlu tutulmuştur. 1925 yılında çıkarılan bir yasayla da giyilmesi yasaklanarak yerine şapka kabul edilmiştir.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Lazlar: Doğu Karadeniz kıyılarında yaşayan Kafkasya kökenli bir halktır. Etnik kökeneri kesinlik kazanmamıştır. Osmanlı egemenliğiyle birlikte İslam inanışı devam et

  box Nafia: Bir yeri bayındır duruma getirmek için yapılan işlerin tamamı, bayındırlık işleri. devam et

  box Angarya: Bir kimseye veya bir tupluluğa zorLa, ücret vermeden yaptırılan iş. devam et

  box Velî: Tasavvufta, gizli bilgilerle donanmış, Dünya nimetlerine önem vermeyen Allah'a yaklaşan ve Allah tarafından korunduğu kabul edilen kimse. Ermiş. Yatır devam et

  box Terennüm: Güzel ve alçak sesle şarkı söyleme. devam et

  box Rumeli: 1- Türklerin Anadolu'ya geldiği dönemde Anadolu'ya, Türkler Anadolu'yu ele geçirdikten sonra Doğu Trakya'ya verilen ad. 2- Osmanlı Devleti'nin Avru devam et

  box Protokol: Diplomatik işlerde ve devletler arası ilişkilerde uyulan kurallar. devam et

  box Mağrip: Batı. devam et