Oyun Siteleri

Online Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü

  terimlerOmur: Omurgayı oluşturan kemiklerden her biri.

  terimlerOmurga: 1. Birbiriyle eklemlenince kafatasından kuyruk sokumuna kadar uzanan, bir kemik eksen oluşturan omurların bütünü, bel kemiği. 2. Sırt boyun

  terimlerOmurilik: Omurga içinde bulunan kanal boyunca uzanan,boz madde ve ak maddeden oluşan sinir dokusu.

  terimlerOmurilik: Omurga içerisinden geçen sinirsel doku.

  terimlerOmurilik soğanı: Beyin ile omurilik arasında iletişimi sağlayan sinir sistemi organı.

  terimlerOogami: Genellikle büyük hareketsiz dişi gamet ile küçük ve hareketli erkek gametin birleşmesi.

  terimlerOogenez: Yumurtanın meydana gelmesi olayı.

  terimlerOosfer: Yumurta hücresi.

  terimlerOosit: Dişi eşey organında eşey hücrelerinin oluşması sırasında oogonyumdan değişen ve iki mayoz bölünmesi geçirecek olan hücre.

  terimlerOospor: Oomiset mantarlarda, alglerde ve protozoonlarda döllenmiş oosferde gelişen kalın duvarlı zigot.

  terimlerOperatör: İş makinelerini kullanan kişi.

  terimlerOperatör Gen: Bakteri yada virüs genomunda repressör (baskılayıcı) proteini bağlayan ve yanındaki genin transkripsiyonunu kontrol eden gen.

  terimlerOptik Daire: Açı ölçümüne yarayan araç.

  terimlerOptik Olay: Işıkla ilgili fiziksel olaylara denir.

  terimlerOrgan: 1. Canlı bir vücudun,belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü. 2. Organizma içinde özel görevleri olan ve

  terimlerOrgan Nakli: Tedavisi mümkün olmayan hastalıklar nedeniyle görev yapamayacak derecede hasar gören organın yerine, sağlam organla değiştirilerek hastanın

  terimlerOrganel: Hücre içinde belirli bir görevi yapmak üzere özelleşmiş ve zarla çevrili yapılar. Çekirdek, mitokondri, kloroplastlar gibi.

  terimlerOrganel(organcık): Hücre sitoplazmasında bulunan ve her biri ayrı görev için özelleşmiş yapılar.

  terimlerOrganik: Doğal yolla yapılan. Doğada kendiliğinden olan.

  terimlerOrganik Kayaç: Canlı artıklarının birikip çökelmesinden oluşan kayaçlar.

  terimlerOrganik Madde: 1- Canlı yapısında bulunan yağ, protein ve karbonhidratlı madde. 2- Bileşiminde karbon, hidrojen, oksijen bulunan madde.

  terimlerOrganik Madde: 1- Doğal olarak bulunmayıp canlı organizmalar tarafından senezlenen maddeler. 2- Canlı yapısında bulunan yağ, protein ve karbonhidratlı ma

  terimlerOrganizma: Birlikte çalışan sistemlerin bir araya gelmesiyle oluşan birim.

  terimlerOrganogenez: Embriyo tabakalarından organların meydana gelmesi.

  terimlerOrman ekosistemi: Ormandaki canlı ve cansız varlıkların hepsinin birden oluşturduğu sistem.

  terimlerOsein: Kemik dokunun ara maddesi.

  terimlerOsmoz: Suyun yoğunluğunun çok olduğu yerden az olduğu yere doğru, yarı geçirgen zardan geçmesi.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   39 40 41 42 43 44 45   SONRAKİ   »»

  Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1612

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın