Oyun Siteleri

Online Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü

  terimlerNötr atom: Elektron ve proton sayısı birbirine eşit olan atom

  terimlerNötrleşme: Asitlerle bazların birleşmesi sonucu oluşan maddelere ?tuz? denir. Bu birleşme olayına ?nötrleşme? denir.

  terimlerNötron: Yaklaşık proton ağırlığında, atomun çekirdeğinde bulunan elektrik yüksüz parçacıklar.

  terimlerNüfus: Bir ülkede, bir bölgede belirli bir anda yaşayanların oluşturduğu toplam sayı.

  terimlerNükleaz: Nükleik asitleri kısa oligonükleotit parçalarına yada tek nükleotide hidrolize eden enzimler grubu.

  terimlerNükleer: Atom çekirdeği ile ilgili. Çekirdeksel.

  terimlerNükleer enerji: Çekirdek reaksiyonları sonucu açığa çıkan enerji.

  terimlerNükleer reaksiyon: Atom çekirdeğinde olan değişmeler.

  terimlerNükleer santral: Atom çekirdeklerinin parçalandığı yer.

  terimlerNükleik Asit: DNA (Deoksiribo Kromozom yapısını oluşturan yönetici dev moleküller

  terimlerNükleoprotein: Proteinlerin nukleik asitlerle kurduğu moleküler birlik.

  terimlerNükleotid: Nukleik asitlerin ( DNA, RNA) yapı birimleri.

  terimlerNükleotit: Fosfat, şeker, bazdan oluşan ve nükleik asitlerin yapısını meydana getiren birim.

  terimlerNükleus: Çekirdek.

  terimlerObezite: Vücutta sağlığı tehlikeye sokacak ölçüde fazla miktarda yağ birikmesi sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Sağlıksız beslenme nedeniyl

  terimlerObje: Nesne

  terimlerObjektif: Mikroskopta, mikroskobun büyütme oranını gösteren mercek sistemi.

  terimlerObruk: Yer altı sularının kalkerli ve kalsitli kayaçlarda oluşturdukları büyük mağaralar.

  terimlerOdak noktası: Küresel aynalarda ve merceklerde asal eksene paralel gelen ışınların veya uzantılarının kesiştiği nokta.

  terimlerOhm: 1- 1 metre uzunluğunda, 1 metrekare kesitindeki iletkenin gösterdiği dirence denir.
  2- Elektriksel direnç birimi.

  terimlerOhm Kanunu: Bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkının, iletkenden geçen akım şiddetine oranı sabittir. Sabit olan bu orana iletkenin direnci den

  terimlerOksidasyon: (Yükseltgenme) Elektronların bir atom ya da molekülden ayrılmasını sağlayan kimyasal tepkime.

  terimlerOksin: Bitkide büyüme, gelişme hormonu.

  terimlerOksit: Maddelerin oksijenle birleşerek oluşturdukları madde.

  terimlerOksotrof: Ana ve babanın genlerinde bulunmasına karşın kendi büyümesi için gerekli molekülü sentezleyemeyen mutant mikroorganizma.

  terimlerOltrasonografi: Tıbbi amaçlar doğrultusunda yüksek frekanslı ses dalgalarının kullanıldığı yöntem.

  terimlerOmnivor: Hem otla,hem de etle beslenen canlılar.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   38 39 40 41 42 43 44   SONRAKİ   »»

  Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1612

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın