Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü

terimler Nötr atom:Elektron ve proton sayısı birbirine eşit olan atom devam

terimler Nötrleşme:Asitlerle bazların birleşmesi sonucu oluşan maddelere ?tuz? denir. Bu birleşme olayına ?nötrleşme? devam

terimler Nötron:Yaklaşık proton ağırlığında, atomun çekirdeğinde bulunan elektrik yüksüz parçacıklar. devam

terimler Nüfus:Bir ülkede, bir bölgede belirli bir anda yaşayanların oluşturduğu toplam sayı. devam

terimler Nükleaz:Nükleik asitleri kısa oligonükleotit parçalarına yada tek nükleotide hidrolize eden enzimler grubu devam

terimler Nükleer:Atom çekirdeği ile ilgili. Çekirdeksel. devam

terimler Nükleer enerji:Çekirdek reaksiyonları sonucu açığa çıkan enerji. devam

terimler Nükleer reaksiyon:Atom çekirdeğinde olan değişmeler. devam

terimler Nükleer santral:Atom çekirdeklerinin parçalandığı yer. devam

terimler Nükleik Asit:DNA (Deoksiribo Kromozom yapısını oluşturan yönetici dev moleküller devam

terimler Nükleoprotein:Proteinlerin nukleik asitlerle kurduğu moleküler birlik. devam

terimler Nükleotid:Nukleik asitlerin ( DNA, RNA) yapı birimleri. devam

terimler Nükleotit:Fosfat, şeker, bazdan oluşan ve nükleik asitlerin yapısını meydana getiren birim. devam

terimler Nükleus:Çekirdek. devam

terimler Obezite:Vücutta sağlığı tehlikeye sokacak ölçüde fazla miktarda yağ birikmesi sonucu ortaya çıkan bir hast devam

terimler Obje:Nesne devam

terimler Objektif:Mikroskopta, mikroskobun büyütme oranını gösteren mercek sistemi. devam

terimler Obruk:Yer altı sularının kalkerli ve kalsitli kayaçlarda oluşturdukları büyük mağaralar. devam

terimler Odak noktası:Küresel aynalarda ve merceklerde asal eksene paralel gelen ışınların veya uzantılarının kesiştiği devam

terimler Ohm:1- 1 metre uzunluğunda, 1 metrekare kesitindeki iletkenin gösterdiği dirence denir.
2- Elektr devam

terimler Ohm Kanunu:Bir iletkenin iki ucu arasındaki potansiyel farkının, iletkenden geçen akım şiddetine oranı sabitt devam

terimler Oksidasyon:(Yükseltgenme) Elektronların bir atom ya da molekülden ayrılmasını sağlayan kimyasal tepkime. devam

terimler Oksin:Bitkide büyüme, gelişme hormonu. devam

terimler Oksit:Maddelerin oksijenle birleşerek oluşturdukları madde. devam

terimler Oksotrof:Ana ve babanın genlerinde bulunmasına karşın kendi büyümesi için gerekli molekülü sentezleyemeyen devam

terimler Oltrasonografi:Tıbbi amaçlar doğrultusunda yüksek frekanslı ses dalgalarının kullanıldığı yöntem. devam

terimler Omnivor:Hem otla,hem de etle beslenen canlılar. devam

DİĞER SAYFALAR:

Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1612

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın