Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü

terimler Osteosit:Kemik dokuyu oluşturan kemik hücreleri. devam

terimler Otçul:Otla beslenen canlılar. devam

terimler Otolit:Kulak taşı. devam

terimler Otomotiv:Motorlu taşıt yapımıyla uğraşan endüstri kolu. devam

terimler Ototrof:Kendi besinini kendi yapan canlılar ( bitkiler ) devam

terimler Ovaryum:Yumurtalık, yumurtaların meydana geldiği yer. devam

terimler Ozon:Oksijen elementinin atomlu izotopu durumunda olan ozon, açık mavi ve kokulu bir gazdır. Yoğunluğu, devam

terimler Ozon Tabakası:Güneşin zararlı ışınlarının dünyaya ulaşmasını engelleyen atmosfer tabakasının bir kısmıdır. devam

terimler Ökaryot Hücre:Zarla çevrili organelleri ve gerçek çekirdeği olan hücre. devam

terimler Ölçme:Bir büyüklüğün,birim seçilen aynı cinsten başka bir büyüklükle karşılaştırılması. devam

terimler Ön oda:İris ile saydam tabaka arasındaki boşluk. devam

terimler Östaki Borusu:Orta kulağı yutağa bağlayan kanal. devam

terimler Öteleme:Bir cismin, bütün noktalarının eşit, paralel ve yöndeş yollar çizerek yer değiştirmesi. devam

terimler Öz Su:1. Bazı bitkilerde, özelikle çamlarda oluşan, katı veya yarı akışkan salgı maddesi, reçine. 2. devam

terimler Özağırlık:Birim hacme etki eden yerçekimi kuvveti. devam

terimler Özdeş:Her türlü nitelik bakımından eşit olan, ayırt edilemeyecek kadar benzer olan, aynı. devam

terimler Özdirenç:Birim uzunluk ve birim kesitteki iletken telin elektrik akımına karşı direnci. devam

terimler Özgün:Yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan, orijinal. devam

terimler Özısı:Bir gramlık meddenin sıcaklığını 1ºC ye yükseltmek için gerekli ısı miktarı. devam

terimler Özkütle ( Yoğunluk ):Birim hacimdeki madde miktarı (d = m / v) . devam

terimler Özümleme:Canlı organizmanın, dışarıdan aldığı besin maddelerini parçalayıp yeniden kendine özgü maddelere d devam

terimler Özüt:Bir doku örneğinin parçalanmış hali. devam

terimler Palanga:Sabit ve hareketli makaraların birlikte kullanılması ile oluşan sistem. devam

terimler Paleontoloji:Fosilleri inceleyen, yaşları ve anatomik yapıları hakkında fikir yürüten bilim dalı. Fosil (taşıl) devam

terimler Pamukçuk:Genellikle bebeklerde sıklıkla ağızda, yanak içinde veya dilde görülen bir çeşit mantar hastalığı, devam

terimler Pankreas:1- Midenin arkasında bulunan,boşaltıcı kanallarıyla onikiparmak bağırsağına bağlı,iç ve dış salgıl devam

terimler Parankima:Bitkilerde diğer dokuların arasını dolduran temel doku. devam

DİĞER SAYFALAR:

Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1612

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın