Yazılı Sınav Soruları

Online Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü

  terimlerOsteosit: Kemik dokuyu oluşturan kemik hücreleri.

  terimlerOtçul: Otla beslenen canlılar.

  terimlerOtolit: Kulak taşı.

  terimlerOtomotiv: Motorlu taşıt yapımıyla uğraşan endüstri kolu.

  terimlerOtotrof: Kendi besinini kendi yapan canlılar ( bitkiler )

  terimlerOvaryum: Yumurtalık, yumurtaların meydana geldiği yer.

  terimlerOzon: Oksijen elementinin atomlu izotopu durumunda olan ozon, açık mavi ve kokulu bir gazdır. Yoğunluğu, oksijenin yoğunluğunun bir buçuk katı ve

  terimlerOzon Tabakası: Güneşin zararlı ışınlarının dünyaya ulaşmasını engelleyen atmosfer tabakasının bir kısmıdır.

  terimlerÖkaryot Hücre: Zarla çevrili organelleri ve gerçek çekirdeği olan hücre.

  terimlerÖlçme: Bir büyüklüğün,birim seçilen aynı cinsten başka bir büyüklükle karşılaştırılması.

  terimlerÖn oda: İris ile saydam tabaka arasındaki boşluk.

  terimlerÖstaki Borusu: Orta kulağı yutağa bağlayan kanal.

  terimlerÖteleme: Bir cismin, bütün noktalarının eşit, paralel ve yöndeş yollar çizerek yer değiştirmesi.

  terimlerÖz Su: 1. Bazı bitkilerde, özelikle çamlarda oluşan, katı veya yarı akışkan salgı maddesi, reçine. 2. Bitki ve hayvan dokularında bulunan sıv

  terimlerÖzağırlık: Birim hacme etki eden yerçekimi kuvveti.

  terimlerÖzdeş: Her türlü nitelik bakımından eşit olan, ayırt edilemeyecek kadar benzer olan, aynı.

  terimlerÖzdirenç: Birim uzunluk ve birim kesitteki iletken telin elektrik akımına karşı direnci.

  terimlerÖzgün: Yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan, orijinal.

  terimlerÖzısı: Bir gramlık meddenin sıcaklığını 1ºC ye yükseltmek için gerekli ısı miktarı.

  terimlerÖzkütle ( Yoğunluk ): Birim hacimdeki madde miktarı (d = m / v) .

  terimlerÖzümleme: Canlı organizmanın, dışarıdan aldığı besin maddelerini parçalayıp yeniden kendine özgü maddelere dönüştürmesi. Fotosentez. Yeşil bitk

  terimlerÖzüt: Bir doku örneğinin parçalanmış hali.

  terimlerPalanga: Sabit ve hareketli makaraların birlikte kullanılması ile oluşan sistem.

  terimlerPaleontoloji: Fosilleri inceleyen, yaşları ve anatomik yapıları hakkında fikir yürüten bilim dalı. Fosil (taşıl) bilimi.

  terimlerPamukçuk: Genellikle bebeklerde sıklıkla ağızda, yanak içinde veya dilde görülen bir çeşit mantar hastalığı, beyaz yara.

  terimlerPankreas: 1- Midenin arkasında bulunan,boşaltıcı kanallarıyla onikiparmak bağırsağına bağlı,iç ve dış salgıları olan iri bir bez. 2- Genel ol

  terimlerParankima: Bitkilerde diğer dokuların arasını dolduran temel doku.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   40 41 42 43 44 45 46   SONRAKİ   »»

  Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1612

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın