Yazılı Sınav Soruları

Online Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü

  terimlerErepsin: Proteinlere etki eden ince bağırsak özsularında bulunan enzim.

  terimlerErgenlik: Kişiliğin oluşmasının hızlandığı, çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemi.

  terimlerErgime: Katı metallerin ısı etkisiyle sıvı hale geçmesi.

  terimlerErgin: Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş.

  terimlerErgotin: Çavdar mahmuzu özütü. İlaç yapımında kullanılır.

  terimlerErime: Bir maddenin ısı alarak katı hâlden sıvı hâle geçmesidir.

  terimlerErime Noktası: Bir maddenin katı hâlden sıvı hâle geçtiği sıcaklığa denir.

  terimlerEritrosit: Yapısında oksijen bağlama yeteneği olan hemoglobini bulunduran kan hücresi (alyuvar).

  terimlerErlenmayer: Laboratuvarda deney yapmakta kullanılan bir çeşit cam kap.

  terimlerErozyon: 1- Ekolojik faktörler nedeniyle toprağın verimli tabakasının bulunduğu yerden, su, rüzgar, dalga ve buz gibi etkenlerle taşınması. 2-Topr

  terimlerEsnek: Bir dış gücün etkisi altında uzamak, kısalmak, eğrilmek gibi biçim değişikliklerine uğradıktan sonra, etkinin kalkmasıyla eski biçimini

  terimlerEsnek Cisim: Kuvvetin etkisi ile şekil değiştiren, kuvvetin etkisi ortadan kalktığında tekrar eski hâlini alabilen cisim.

  terimlerEstetik: Güzellik ve hoşluğu ifade eden.

  terimlerEşey: Cinsiyet.

  terimlerEşey Hücresi: Dişilerde(yumurta) ve erkeklerde(sperm) meydana gelen üreme hücresi.

  terimlerEşeyli Üreme: 1- İki ayrı cins hücrenin ( sperm ve yumurta hücresi) birleşmesiyle olan üreme şekli. 2- Farklı iki eşey hücresinin birleşmesiyle bir ca

  terimlerEşeysiz Üreme: 1- Bir canlının özelleşmiş üreme hücrelerini meydana getirmeden tıpatıp atasına benzer canlıların oluşmasını sağlayan üreme şeklidir

  terimlerEşik Sinyali: Bir sinir hücresinde uyarının zarda değişiklik yapması için gereken minimum potansiyel farkı.

  terimlerEtçil: Etle beslenen canlı.

  terimlerEter: Hekimlikte kullanılan çok uçucu, renksiz ve kendine özgü kokusu olan bir sıvı.

  terimlerEtki: Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir.

  terimlerEtki kuvveti: Cisme uygulanan kuvvet.

  terimlerEtoloji: Canlıların davranışlarını inceleyen bilim dalı.

  terimlerEvre: Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen durumların her biri, aşama, faz.

  terimlerEvren: Bütün gök cisimleri ile bunlar arasındaki boşluğu da kapsayan sınırsız mekan.

  terimlerEvrim: Canlı türlerinin uzun zaman içinde değişip geliştiğini açıklayan teori.

  terimlerEvsel Atık: Evsel atıkları kısaca evlerden atılan tehlikeli ve zararlı katı atık kavramına girmeyen, mutfak, bahçe gibi yerlerden gelen katı atıklar ol

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   15 16 17 18 19 20 21   SONRAKİ   »»

  Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1612

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın