Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü

terimler Erepsin:Proteinlere etki eden ince bağırsak özsularında bulunan enzim. devam

terimler Ergenlik:Kişiliğin oluşmasının hızlandığı, çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemi. devam

terimler Ergime:Katı metallerin ısı etkisiyle sıvı hale geçmesi. devam

terimler Ergin:Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş. devam

terimler Ergotin:Çavdar mahmuzu özütü. İlaç yapımında kullanılır. devam

terimler Erime:Bir maddenin ısı alarak katı hâlden sıvı hâle geçmesidir. devam

terimler Erime Noktası:Bir maddenin katı hâlden sıvı hâle geçtiği sıcaklığa denir. devam

terimler Eritrosit:Yapısında oksijen bağlama yeteneği olan hemoglobini bulunduran kan hücresi (alyuvar). devam

terimler Erlenmayer:Laboratuvarda deney yapmakta kullanılan bir çeşit cam kap. devam

terimler Erozyon:1- Ekolojik faktörler nedeniyle toprağın verimli tabakasının bulunduğu yerden, su, rüzgar, dalga v devam

terimler Esnek:Bir dış gücün etkisi altında uzamak, kısalmak, eğrilmek gibi biçim değişikliklerine uğradıktan son devam

terimler Esnek Cisim:Kuvvetin etkisi ile şekil değiştiren, kuvvetin etkisi ortadan kalktığında tekrar eski hâlini alabi devam

terimler Estetik:Güzellik ve hoşluğu ifade eden. devam

terimler Eşey:Cinsiyet. devam

terimler Eşey Hücresi:Dişilerde(yumurta) ve erkeklerde(sperm) meydana gelen üreme hücresi. devam

terimler Eşeyli Üreme:1- İki ayrı cins hücrenin ( sperm ve yumurta hücresi) birleşmesiyle olan üreme şekli. 2- Farklı devam

terimler Eşeysiz Üreme:1- Bir canlının özelleşmiş üreme hücrelerini meydana getirmeden tıpatıp atasına benzer canlıların devam

terimler Eşik Sinyali:Bir sinir hücresinde uyarının zarda değişiklik yapması için gereken minimum potansiyel farkı. devam

terimler Etçil:Etle beslenen canlı. devam

terimler Eter:Hekimlikte kullanılan çok uçucu, renksiz ve kendine özgü kokusu olan bir sıvı. devam

terimler Etki:Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir. devam

terimler Etki kuvveti:Cisme uygulanan kuvvet. devam

terimler Etoloji:Canlıların davranışlarını inceleyen bilim dalı. devam

terimler Evre:Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen durumların her biri devam

terimler Evren:Bütün gök cisimleri ile bunlar arasındaki boşluğu da kapsayan sınırsız mekan. devam

terimler Evrim:Canlı türlerinin uzun zaman içinde değişip geliştiğini açıklayan teori. devam

terimler Evsel Atık:Evsel atıkları kısaca evlerden atılan tehlikeli ve zararlı katı atık kavramına girmeyen, mutfak, b devam

DİĞER SAYFALAR:

Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1612

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın