Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü

terimler Eksen:Dönen cisimlerin, çevresinde dönme hareketi yaptıkları doğrultu. devam

terimler Eksositoz:Tek hücreli bir ökaryot canlının artık maddelerini boğum yaparak hücre dışarısına atma işlemi. devam

terimler Ekvator:Yer eksenini tam orta noktasından kestiği varsayılan hayali düzlemin yerküreyi kestiği çember. devam

terimler Ekzotermik Olay:Isı veren olay. devam

terimler Ekzotermik reaksiyon:Kimyasal reaksiyon sonrasında dışarıya ısı veren reaksiyonlara "ekzotermik reaksiyon" denir. devam

terimler Elektrik:Serbest ortamda bulunan "özgür elektronların" (herhangi bir atoma esir olmamış elektronların) çeki devam

terimler Elektrik Çarpması:Elektrik çarpması, bir ya da birkaç insanın üzerinden elektrik akımının geçip, elektrik akımının v devam

terimler Elektrik Devresi:Üzerinden elektrik enerjisi geçen üreteç, bağlantı kablosu, ampul ve anahtardan oluşan devre. devam

terimler Elektrik Sayacı:Elektrik harcamalarını ölçen ve kaydeden alet. devam

terimler Elektrik Tesisatı:Elektrik enerjisinin bina içerisinde kullanılacak yerlere iletilmesini sağlayan kablo ağı. devam

terimler Elektriksel Alan:Elektrik akımı etrafında oluşan manyetik alana dik bölge. (Elektrik yüklerinin etki gösterdiği yer devam

terimler Elektrofor:Durgun elektrik yüklerinin elektrostatik etkiyle atlaması. devam

terimler Elektrolit:Elektrik akımını geçiren iletken çözelti. devam

terimler Elektroliz:1- Bir çözeltide elektrik akımı etkisiyle kimyasal ayrışma ve değişmelerin oluşması. 2- Elektri devam

terimler Elektromıknatıs:Yumuşak demir çubuğun,elektrik alanı ile geçici olarak mıknatıslanması. devam

terimler Elektron:Atomların enerji katmanlarında bulunan negatif yüke sahip temel parçacık. devam

terimler Elektron Mikroskobu:1- Normal ışık yerine bir elektron demeti ile çalışan ve bir milyon kez net büyütebilen özel mikro devam

terimler Elektron( e¯ ):Atomun çekirdeği etrafındaki yörüngede dönebilen (-) yükler. devam

terimler Elektronik:Serbest elektronları konu alan bilim dalı. devam

terimler Elektroskop:Bir cismin elektrik yüklü olup olmadığını,elektrik yüklü ise ne tür elektrikle yüklü olduğunu anla devam

terimler Elektrostatik:Durgun (hareketsiz) elektrik yükleri. devam

terimler Elektrot:Pil ve elektrolizde (+) veya (-) kutba bağlı iletken. Elektrolite batırılan iletken çubuklardır. devam

terimler Eleman:Bir bütünü oluşturan, bütünden ayrıldığında da kendi başına anlam taşıyan parça, öge. devam

terimler Eleme:Büyüklükleri farklı katı madde karışımlarının elek ile birbirinden ayrılması.   devam

terimler Element:Aynı tür atomların bir araya gelerek oluşturdukları saf madde. devam

terimler Elips:Bütün noktalarının odak denilen belirli iki ayrı noktaya olan uzaklıklarının toplamı birbirine den devam

terimler Eliptik:Elips ile ilgili,elips şeklinde olan. devam

DİĞER SAYFALAR:

Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1612

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın