Oyun Siteleri

Online Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü

  terimlerEksen: Dönen cisimlerin, çevresinde dönme hareketi yaptıkları doğrultu.

  terimlerEksositoz: Tek hücreli bir ökaryot canlının artık maddelerini boğum yaparak hücre dışarısına atma işlemi.

  terimlerEkvator: Yer eksenini tam orta noktasından kestiği varsayılan hayali düzlemin yerküreyi kestiği çember.

  terimlerEkzotermik Olay: Isı veren olay.

  terimlerEkzotermik reaksiyon: Kimyasal reaksiyon sonrasında dışarıya ısı veren reaksiyonlara "ekzotermik reaksiyon" denir.

  terimlerElektrik: Serbest ortamda bulunan "özgür elektronların" (herhangi bir atoma esir olmamış elektronların) çekim alanı yaratılarak bir noktaya doğru topl

  terimlerElektrik Çarpması: Elektrik çarpması, bir ya da birkaç insanın üzerinden elektrik akımının geçip, elektrik akımının vücut ile temas eden ilk yerin belli bir

  terimlerElektrik Devresi: Üzerinden elektrik enerjisi geçen üreteç, bağlantı kablosu, ampul ve anahtardan oluşan devre.

  terimlerElektrik Sayacı: Elektrik harcamalarını ölçen ve kaydeden alet.

  terimlerElektrik Tesisatı: Elektrik enerjisinin bina içerisinde kullanılacak yerlere iletilmesini sağlayan kablo ağı.

  terimlerElektriksel Alan: Elektrik akımı etrafında oluşan manyetik alana dik bölge. (Elektrik yüklerinin etki gösterdiği yer)

  terimlerElektrofor: Durgun elektrik yüklerinin elektrostatik etkiyle atlaması.

  terimlerElektrolit: Elektrik akımını geçiren iletken çözelti.

  terimlerElektroliz: 1- Bir çözeltide elektrik akımı etkisiyle kimyasal ayrışma ve değişmelerin oluşması. 2- Elektrik akımıyla bir bileşiği bileşenlerine

  terimlerElektromıknatıs: Yumuşak demir çubuğun,elektrik alanı ile geçici olarak mıknatıslanması.

  terimlerElektron: Atomların enerji katmanlarında bulunan negatif yüke sahip temel parçacık.

  terimlerElektron Mikroskobu: 1- Normal ışık yerine bir elektron demeti ile çalışan ve bir milyon kez net büyütebilen özel mikroskop. 2- Çok küçük cisimlerin görü

  terimlerElektron( e¯ ): Atomun çekirdeği etrafındaki yörüngede dönebilen (-) yükler.

  terimlerElektronik: Serbest elektronları konu alan bilim dalı.

  terimlerElektroskop: Bir cismin elektrik yüklü olup olmadığını,elektrik yüklü ise ne tür elektrikle yüklü olduğunu anlamamıza yarayan araç.  

  terimlerElektrostatik: Durgun (hareketsiz) elektrik yükleri.

  terimlerElektrot: Pil ve elektrolizde (+) veya (-) kutba bağlı iletken. Elektrolite batırılan iletken çubuklardır.

  terimlerEleman: Bir bütünü oluşturan, bütünden ayrıldığında da kendi başına anlam taşıyan parça, öge.

  terimlerEleme: Büyüklükleri farklı katı madde karışımlarının elek ile birbirinden ayrılması.  

  terimlerElement: Aynı tür atomların bir araya gelerek oluşturdukları saf madde.

  terimlerElips: Bütün noktalarının odak denilen belirli iki ayrı noktaya olan uzaklıklarının toplamı birbirine denk olan kapalı eğri, oval.

  terimlerEliptik: Elips ile ilgili,elips şeklinde olan.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   13 14 15 16 17 18 19   SONRAKİ   »»

  Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1612

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın