Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü

terimler Filtre:Akışkan olan sıvı yada gazı süzmeye yarayan gözenekli madde. Akışkandaki asıltı, çamursu ya da kat devam

terimler Fiske:İki parmak ucu ile tutulabilen miktarda olan. devam

terimler Fisyon:Kütle numarası büyük olan atom çekirdeklerinin bölünmesi olayı. devam

terimler Fiş:Prizden elektrik enerjisi almaya yarayan araç. devam

terimler Fitoplankton:Çoğunlukla bir hücreli su yosunlarından oluşan, sularda yaşayan bitki topluluğu. devam

terimler Fiziksel Değişim:Maddenin çeşitli olaylar sonucu kimliğinin aynı kalıp, dış görünüşünde meydana gelen değişim. Örne devam

terimler Fiziksel olay:Maddenin dış yapısındaki değişme. devam

terimler Fizyoloji:Canlılardaki yaşamsal olayları (işleyişi) inceleyen bilim dalı. devam

terimler Flâman:Ampulün içindeki yüksek sıcaklığa dayanıklı ve kıvrımlı tungstenden yapılmış ince tel. devam

terimler Floem:Bitkilerde organik besin taşıyan, canlı, iletken doku, soymuk borusu. devam

terimler Flora:Belirli bir coğrafi alanda bulunan bitki türlerinin tümü. devam

terimler Floresan:Lamba içindeki seyreltilmiş gazdan oluşan elektrik boşalması sonunda yayılan ışınımların etkisiyle devam

terimler Floresan Lamba:Normal ampullere göre elektrik enerjisini daha ekonomik kullanan ve daha çok aydınlatma sağlayan b devam

terimler Flüoresan:Bazı maddelerin,bazı ışınların etkisiyle ışıma yapması. devam

terimler Folikül:Memelilerde yumurtalıkta bulunan ve olgunlaşmış yumurtayı taşıyan kesecik. devam

terimler Folyo:Yiyecekleri korumak ve saklamak için kağıt,naylon,alüminyum vb. yapılmış ince örtü. devam

terimler Fonksiyon:Bir nesne veya bir kimsenin gördüğü iş, iş görme yetisi, görev. devam

terimler Fonograf:Önceden özel bir madde üzerine tespit edilmiş sesleri istendiğinde yineleyen cihaz, ses yazar, gra devam

terimler Fosfataz:Bir molekülden su kullanarak fosfat grubunu ayıran enzim. devam

terimler Fosfodiester bağı:DNA'daki fosfat ile şeker arasındaki bağ. devam

terimler Fosfoprotein:Protein sentezlendikten o proteine proteinkinazlarla fosfor eklenmiş hali. devam

terimler Fosforilasyon:ATP üretimi. devam

terimler Fosil:Jeolojik devirlerde yaşamış bitki ve hayvanların yer altında kalarak taşlaşan kalıntısı. devam

terimler Fosil:1. Milyonlarca yıl önce yaşamış canlıların korunarak bu güne kadar gelmiş kalıntıları. 2. Jeolo devam

terimler Fosil Yakıt:Fosil yakıtlar eskiden ölmüş bitki ya da hayvanların kalıntılarından oluşan, temel olarak kömür, f devam

terimler Fotomontaj:Bir konu üzerindeki eksik bölümleri tamamlamak veya daha çok konuyu bir araya toplamak için birkaç devam

terimler Fotoreseptör:Işığı algılayabilen duyu hücresi, almaç. devam

DİĞER SAYFALAR:

Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1612

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın