eğitim sitesi

Online Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü

  terimlerFiltre: Akışkan olan sıvı yada gazı süzmeye yarayan gözenekli madde. Akışkandaki asıltı, çamursu ya da katı maddeleri ayırmaya yarar. Süzgeç,

  terimlerFiske: İki parmak ucu ile tutulabilen miktarda olan.

  terimlerFisyon: Kütle numarası büyük olan atom çekirdeklerinin bölünmesi olayı.

  terimlerFiş: Prizden elektrik enerjisi almaya yarayan araç.

  terimlerFitoplankton: Çoğunlukla bir hücreli su yosunlarından oluşan, sularda yaşayan bitki topluluğu.

  terimlerFiziksel Değişim: Maddenin çeşitli olaylar sonucu kimliğinin aynı kalıp, dış görünüşünde meydana gelen değişim. Örnek : Etin kıyma yapılması, mumun ı

  terimlerFiziksel olay: Maddenin dış yapısındaki değişme.

  terimlerFizyoloji: Canlılardaki yaşamsal olayları (işleyişi) inceleyen bilim dalı.

  terimlerFlâman: Ampulün içindeki yüksek sıcaklığa dayanıklı ve kıvrımlı tungstenden yapılmış ince tel.

  terimlerFloem: Bitkilerde organik besin taşıyan, canlı, iletken doku, soymuk borusu.

  terimlerFlora: Belirli bir coğrafi alanda bulunan bitki türlerinin tümü.

  terimlerFloresan: Lamba içindeki seyreltilmiş gazdan oluşan elektrik boşalması sonunda yayılan ışınımların etkisiyle çeperleri flüorışıl durumuna gelen

  terimlerFloresan Lamba: Normal ampullere göre elektrik enerjisini daha ekonomik kullanan ve daha çok aydınlatma sağlayan bir lamba çeşidi.

  terimlerFlüoresan: Bazı maddelerin,bazı ışınların etkisiyle ışıma yapması.

  terimlerFolikül: Memelilerde yumurtalıkta bulunan ve olgunlaşmış yumurtayı taşıyan kesecik.

  terimlerFolyo: Yiyecekleri korumak ve saklamak için kağıt,naylon,alüminyum vb. yapılmış ince örtü.

  terimlerFonksiyon: Bir nesne veya bir kimsenin gördüğü iş, iş görme yetisi, görev.

  terimlerFonograf: Önceden özel bir madde üzerine tespit edilmiş sesleri istendiğinde yineleyen cihaz, ses yazar, gramofon.

  terimlerFosfataz: Bir molekülden su kullanarak fosfat grubunu ayıran enzim.

  terimlerFosfodiester bağı: DNA'daki fosfat ile şeker arasındaki bağ.

  terimlerFosfoprotein: Protein sentezlendikten o proteine proteinkinazlarla fosfor eklenmiş hali.

  terimlerFosforilasyon: ATP üretimi.

  terimlerFosil: Jeolojik devirlerde yaşamış bitki ve hayvanların yer altında kalarak taşlaşan kalıntısı.

  terimlerFosil: 1. Milyonlarca yıl önce yaşamış canlıların korunarak bu güne kadar gelmiş kalıntıları. 2. Jeolojik dönemlere ilişkin hayvanların ve

  terimlerFosil Yakıt: Fosil yakıtlar eskiden ölmüş bitki ya da hayvanların kalıntılarından oluşan, temel olarak kömür, fueloil veya doğal gaz gibi, hidrokarbonl

  terimlerFotomontaj: Bir konu üzerindeki eksik bölümleri tamamlamak veya daha çok konuyu bir araya toplamak için birkaç fotoğrafın, sesin, görüntünün birleşti

  terimlerFotoreseptör: Işığı algılayabilen duyu hücresi, almaç.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   17 18 19 20 21 22 23   SONRAKİ   »»

  Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1612

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın