Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü

terimler Eylemsizlik:Herhangi bir eylem göstermeme devam

terimler Fagositoz:Hücrenin yalancı ayaklar çıkararak katı maddeleri hücre içine alması. devam

terimler Fagositoz:Hücre zarından geçemeyen büyük katı moleküllerin yalancı ayaklarla hücre içine alınmasıdır. devam

terimler Fahrenheit derecesi:Suyun donma noktası 32,kaynama noktası 212 kabul edilerek aradaki mesafenin 180 eşit parçaya bölün devam

terimler Faktör:Etki eden, etmen. devam

terimler Fan:1- Havalandırma aracı, pervane, pervane kanadı, vantilatör. 2- Sıcak veya soğuk havayı dengeli devam

terimler Farinks:Ağız ve burun boşluklarıyla, gırtlak ve yemek borusu arasındaki boşluk, yutak. devam

terimler Fatura:Satılan bir malın cinsini, miktarını ve fiyatını bildirmek için satıcının alıcıya verdiği hesap pu devam

terimler Fauna:Belirli bir coğrafi alanda bulunan hayvan türlerinin tümü. devam

terimler Fay:Yer kabuğunda oluşan farklı seviyedeki tabakalar ve kırıklar. devam

terimler Fayans:Duvarları kaplayıp süslemek için kullanılan, bir yüzü sırlı ve genellikle çiçek resimleriyle bezen devam

terimler Felç:Vücudun bir bölümünde hareket ve hissetmenin kalkması. devam

terimler Fener:Saydam bir maddeden yapılmış veya böyle bir madde ile donatılmış içinde ışık kaynağı bulunan aydın devam

terimler Fenoloji:Çiçek açma, üreme, göç gibi iklime ve çevre koşullarına bağlı, periyodik biyolojik olayların incel devam

terimler Fenotip:Canlının  dış görünüşünü diğerlerinden ayıran belirgin özelliğidir. Uzun boylu olma, kır devam

terimler Fermantasyon:Mayalanma. Bazı mikroorganizmaların ürettiği enzimlerin etkisiyle organik maddelerin uğradığı deği devam

terimler Fetüs:Embriyonun üçüncü aydan doğuma kadar tüm organ taslakları oluşmuş hali. devam

terimler Fırlatma Bloğu:Kısa mesafe koşucularının yarışa başlarken kullandıkları araç. devam

terimler Fibril:Telcik. (miyofibril=kas telciği; nörofibril=sinir telciği) devam

terimler Fibrin:Kanın pıhtılaşmasını sağlayan lifli, albümin cinsi bir protein. devam

terimler Fibrinojen:Pıhtılaşma sırasında fibrine dönüşen bir kan proteini. devam

terimler Filaman:Elektrik ampullerinden akım geçtiğinde akkor duruma gelen ve ışık veren ince iletken tel. devam

terimler Filit Pompa:Sıvı püskürtme pompası. devam

terimler Filogenetik sıflandırma:Canlıların akrabalık derecelerine göre sınıflandırılması. Doğal sınıflandırma. devam

terimler Filotaksis:Gövde ekseni üzerinde yaprakların diziliş şekli. devam

terimler Filozof:Felsefe alanında çalışmalar yapan kişi. devam

terimler Filtre:Süzgeç devam

DİĞER SAYFALAR:

Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1612

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın