Eğitim Siteleri

Online Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü

  terimlerEylemsizlik: Herhangi bir eylem göstermeme

  terimlerFagositoz: Hücrenin yalancı ayaklar çıkararak katı maddeleri hücre içine alması.

  terimlerFagositoz: Hücre zarından geçemeyen büyük katı moleküllerin yalancı ayaklarla hücre içine alınmasıdır.

  terimlerFahrenheit derecesi: Suyun donma noktası 32,kaynama noktası 212 kabul edilerek aradaki mesafenin 180 eşit parçaya bölünmesi sonucu elde edilen sıcaklık ölçeği

  terimlerFaktör: Etki eden, etmen.

  terimlerFan: 1- Havalandırma aracı, pervane, pervane kanadı, vantilatör. 2- Sıcak veya soğuk havayı dengeli olarak savuran araç.

  terimlerFarinks: Ağız ve burun boşluklarıyla, gırtlak ve yemek borusu arasındaki boşluk, yutak.

  terimlerFatura: Satılan bir malın cinsini, miktarını ve fiyatını bildirmek için satıcının alıcıya verdiği hesap pusulası.

  terimlerFauna: Belirli bir coğrafi alanda bulunan hayvan türlerinin tümü.

  terimlerFay: Yer kabuğunda oluşan farklı seviyedeki tabakalar ve kırıklar.

  terimlerFayans: Duvarları kaplayıp süslemek için kullanılan, bir yüzü sırlı ve genellikle çiçek resimleriyle bezenmiş, pişmiş balçıktan levha.

  terimlerFelç: Vücudun bir bölümünde hareket ve hissetmenin kalkması.

  terimlerFener: Saydam bir maddeden yapılmış veya böyle bir madde ile donatılmış içinde ışık kaynağı bulunan aydınlanma aracı.

  terimlerFenoloji: Çiçek açma, üreme, göç gibi iklime ve çevre koşullarına bağlı, periyodik biyolojik olayların incelenmesi ve kaydı.

  terimlerFenotip: Canlının  dış görünüşünü diğerlerinden ayıran belirgin özelliğidir. Uzun boylu olma, kırmızı çiçek açma gibi.

  terimlerFermantasyon: Mayalanma. Bazı mikroorganizmaların ürettiği enzimlerin etkisiyle organik maddelerin uğradığı değişiklik.

  terimlerFetüs: Embriyonun üçüncü aydan doğuma kadar tüm organ taslakları oluşmuş hali.

  terimlerFırlatma Bloğu: Kısa mesafe koşucularının yarışa başlarken kullandıkları araç.

  terimlerFibril: Telcik. (miyofibril=kas telciği; nörofibril=sinir telciği)

  terimlerFibrin: Kanın pıhtılaşmasını sağlayan lifli, albümin cinsi bir protein.

  terimlerFibrinojen: Pıhtılaşma sırasında fibrine dönüşen bir kan proteini.

  terimlerFilaman: Elektrik ampullerinden akım geçtiğinde akkor duruma gelen ve ışık veren ince iletken tel.

  terimlerFilit Pompa: Sıvı püskürtme pompası.

  terimlerFilogenetik sıflandırma: Canlıların akrabalık derecelerine göre sınıflandırılması. Doğal sınıflandırma.

  terimlerFilotaksis: Gövde ekseni üzerinde yaprakların diziliş şekli.

  terimlerFilozof: Felsefe alanında çalışmalar yapan kişi.

  terimlerFiltre: Süzgeç

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   16 17 18 19 20 21 22   SONRAKİ   »»

  Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1612

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın