Eğitim Sitesi

Elektron Dağılımı Nedir? Elektron Dağılımı Hakkında Kısaca Bilgi

Elektron Dağılımı Terimi Hakkında Bilgiler

Elektron DağılımıKimya Terimi Olarak Elektron Dağılımı:
Elementlerin atomlarında bulunan elektronların, atomik orbitallerine düzenli bir şekilde yerleşimi

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Kontrol çubuğu: Nükleer bir reaktörün kalbine yerleştirilen, zincirleme fizyon reaksiyonunu kontrol altına almaya yarayan çubuk. Genellikle bor, kadmiyum veya zirkony devam et

  box Filiz: Ocaktan çıkarılan işlenmemiş, başka maddelerle karışık halde bulunan, ham maden bileşiği. devam et

  box İndirgenme tepkimesi: Molekül veya iyondaki atomların yükseltgenme sayılarını azaltan tepkime. devam et

  box Anyon: Negatif (-) yüklü iyon. devam et

  box İnorganik Bileşikler: Normalde doğada hazır bulunan bileşiklerdir. Doğada bulunan element çeşitlerinin etkileşmesi sonucu oluşur. Asitler, bazlar, tuzlar, oksitler… birer i devam et

  box Tampon Çözeltiler: 1- Bazı çözeltilere az miktarda asit, baz ve su eklendiğinde pH'ı önemli ölçüde değişmez. Bu tür çözeltilere tampon çözeltiler denir. 2- pH değerini, devam et

  box Kalkojen: Filiz yapan 6A grubu elementleri. devam et

  box Titrant: Bir titrasyonda bürete konan derişimi belli çözelti. devam et