Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Ekspresyonizm (Dışavurumculuk) Nedir? Ekspresyonizm (Dışavurumculuk) Hakkında Kısaca Bilgi

Ekspresyonizm (Dışavurumculuk) Terimi Hakkında Bilgiler

Ekspresyonizm (Dışavurumculuk)Edebiyat Terimi Olarak Ekspresyonizm (Dışavurumculuk):
Empresyonizme tepki olarak doğan edebiyat akımı.

 

  Benzer Edebiyat Terimleri:

  box Parnasizm: Romantizmin aşırı duyarlığına tepki olarak çıkan, şiirde kişisel duygulara değil ustalığa önem veren akım, realizmin şiire yansımış biçimi. devam et

  box Edebiyat Akımı: Belli bir tarihsel süreçte edebiyatı, tür ve yazarın milliyeti bakımından herhangi bir ayrım olmadan şekilsel ve içeriksel olarak etkileyen belli üslu devam et

  box Abstre: Bir kitabın özeti. devam et

  box Mahlas Beyti: Şairin mahlas olarak seçtiği adın geçtiği beyte denir. devam et

  box Kıta: Divan şiirinde ilk beytinin dizeleri birbiriyle uyaklı olmayan, en az iki, en çok on iki beyitten oluşan nazım biçimi. devam et

  box AhsenüL Kasas: Kıssaların, hikayelerin en güzeli. Bu deyim, Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Suresi'nde geçen Yusuf kıssasını anlatır. devam et

  box Mensur: Düz yazı devam et

  box Simge: Genel anlamda, toplumsal anlaşmaya dayanan, anlamı önceden karalaştırılmış, belirli işaret, sembol. devam et