Eğitim Sitesi

Ekspresyonizm (Dışavurumculuk) Nedir? Ekspresyonizm (Dışavurumculuk) Hakkında Kısaca Bilgi

Ekspresyonizm (Dışavurumculuk) Terimi Hakkında Bilgiler

Ekspresyonizm (Dışavurumculuk)Edebiyat Terimi Olarak Ekspresyonizm (Dışavurumculuk):
Empresyonizme tepki olarak doğan edebiyat akımı.

 

  Benzer Edebiyat Terimleri:

  box Terim: Bir bilim ve sanat dalıyla ilgili kavramları karşılayan sözcüklere verilen ad. Terimler tek anlamlı sözcüklerdir; yan anlamları yoktur. devam et

  box Oyun: Sahnede oynanmak amacıyla yazılmış yapıtlara verilen ad. devam et

  box Triyole: On mısralı bir nazım şeklidir. Önce iki mısralı kısım, sonra dörder mısralı iki kısım gelir. Birinci kısmın ilk mısrası birinci dörtlüğün sonunda, yin devam et

  box Siyasetname: Siyaset bilimini anlatan ve bu konuda öğüt veren eser. devam et

  box Lebdeğmez: İçinde "dudak sessiz harfleri" (yani b, f, m, p, v) diye tanımlanan harfler bulunmayan sözcüklerle yazılmış şiirlerdir. "Dudakdeğmez" adı da verilir. devam et

  box Asonas: Şiirde aynı ünlü harflerin tekrarlanmasıyla sağlanan uyumdur. Aynı aksanı veren ünlüyü ondan sonra veya önce gelen ünsüzü dikkate almadan her dizenin devam et

  box Alegori: 1- Bir görüntü, bir yaşantı veya bir davranışın daha iyi kavranmasını sağlamak için göz önünde simgelerle canlandırıp dile getirme. Bir düşüncenin can devam et

  box Yardımcı Düşünce: Özellikle öğretici nitelikli yazılarda ana düşünceyi açan, geliştiren, destekleyen düşüncelere denir. devam et