Eğitim Sitesi

Ekspresyonizm (Dışavurumculuk) Nedir? Ekspresyonizm (Dışavurumculuk) Hakkında Kısaca Bilgi

Ekspresyonizm (Dışavurumculuk) Terimi Hakkında Bilgiler

Ekspresyonizm (Dışavurumculuk)Edebiyat Terimi Olarak Ekspresyonizm (Dışavurumculuk):
Empresyonizme tepki olarak doğan edebiyat akımı.

 

  Benzer Edebiyat Terimleri:

  box Telmih: Divan edebiyatı sanatlarından. Söz sırasında bilinen bir olaya, bir kişiye, kıssaya ya da atasözüne işaret etmektir. Ama bu kişi ya da şey uzun uzadıy devam et

  box Parnasizm: Romantizmin aşırı duyarlığına tepki olarak çıkan, şiirde kişisel duygulara değil ustalığa önem veren akım, realizmin şiire yansımış biçimi. devam et

  box Güzelleme: Özellikle halk şiirinde sevilen bir varlığı övüp yüceltmek için yazılan koşmalara verilen ad. Halk edebiyatında konusu aşk olan, lirik bir şiir türü. devam et

  box Tumturak: Sözlü ve yazılı anlatımda yersiz ve gereksizce büyük laflar, tantanalı sözler etmekten doğan anlatım eksikliği. devam et

  box Köy Romanı: Köy yaşayışını, köylülerin toplumsal sorunlarını konu edinen roman türü. devam et

  box Eklektizm: Felsefede uyuşabilir tezleri toplayıp uyuşamayanlarını bir yana bırakma eğilimini, edebiyatta ise birbirine aykırı çeşitleri bağdaştıran geniş sınırlı devam et

  box Ağız: Bir anadilin herhangi bir şivesi içinde var olan söyleyiş farkıdır. Ağız, bir dilin aynı ülke içindeki konuşma farklılıklarıdır. Ağızlarda dilbilgisi devam et

  box Abstre: Bir kitabın özeti. devam et