Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Ekspresyonizm (Dışavurumculuk) Nedir? Ekspresyonizm (Dışavurumculuk) Hakkında Kısaca Bilgi

Ekspresyonizm (Dışavurumculuk) Terimi Hakkında Bilgiler

Ekspresyonizm (Dışavurumculuk)Edebiyat Terimi Olarak Ekspresyonizm (Dışavurumculuk):
Empresyonizme tepki olarak doğan edebiyat akımı.

 

  Benzer Edebiyat Terimleri:

  box Epik Şiir: Yiğitlik, kahramanlık savaş temalarını işleyen şiir türü. devam et

  box Polisiye Roman: Bir cinayeti ya da bir suçu aydınlatmayı; o fiili işleyeni bulup ortaya çıkarmayı konu alan roman türü. devam et

  box Fecriati: Ahmet Haşim ve arkadaşlarının 1908'de oluşturduğu edebiyat topluluğu. devam et

  box Prolog: Ön deyiş. devam et

  box Kullanmalık Metin: Günlük yaşamın her yerde ve her zaman karşılaşılan durumlarını değiştirmeden anlatan yazılara verilen ad. devam et

  box Melhame: Divan edebiyatında gelecek olayları anlatan nazım ya da nesir eserlerin ortak adı. devam et

  box Örnekleme: Sözlü ya da yazılı anlatımda öne sürülen bir savı, bir görüş veya düşünceyi açıklamak, kanıtlamak ya da onu birtakım ayrıntılarla geliştirmek için devam et

  box Nesir (Düz Yazı): Duygu, düşünce ve hayallerin dilgilgisi kurallarına uygun cümleler içinde anlatılması şeklindeki edebi eser. Edebiyatın iki anlatım yolundan biridir. devam et