Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Eksosfer (Jeokronyum) Nedir? Eksosfer (Jeokronyum) Hakkında Kısaca Bilgi

Eksosfer (Jeokronyum) Terimi Hakkında Bilgiler

Eksosfer (Jeokronyum)Coğrafya Terimi Olarak Eksosfer (Jeokronyum):
Atmosferin en üst tabakasıdır.

 

  Benzer Coğrafya Terimleri:

  box Sonar: Ses dalgaları ve yankı aracılığıyla su altındaki cisimlerin yerini saptayan aygıt devam et

  box Zirai: Tarımsal, tarımla ilgili. devam et

  box Hava: Dünya'yı çevreleyen, çoğunluğu azot ve oksijenden müteşekkil, renksiz ve kokusuz gaz kütlesi. devam et

  box Çevre Sorunu: Çevre kirlenmeleri ve bu kirlenmelere bağlı olarak ortaya çıkan sorunlar. Ozon tabakasının incelerek delinmesi, toprak erozyonu, denizlerdeki ca devam et

  box Nükleer Pollüsyon: Radyoaktif kirlenme, pollüsyon. devam et

  box Tektonik Göller: Yerkabuğunun tektonik hareketleri sırasında oluşan çanaklardaki göllerdir. devam et

  box Fauna: 1- Belirli bir bölgeye adapte olmuş(uyum sağlamış) ve o bölgede yaşamını sürdüren hayvan topluluğudur. 2- Bir ülke, bölge, özel bir çevre ya da dön devam et

  box Nefometre: Bulutluluk gökyüzünü kaplayan bulutların miktarı 10 ya da 8 eşit parçaya bölünmüş ve nefometre adı verilen bir araç ile ölçülür. Nefometre ufku kaplay devam et