Eğitim Sitesi

Düplik Dilekçesi Nedir? Düplik Dilekçesi Hakkında Kısaca Bilgi

Düplik Dilekçesi Terimi Hakkında Bilgiler

Düplik DilekçesiHukuk Terimi Olarak Düplik Dilekçesi:
Davalının davacının replik dilekçesine verdiği cevap.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box İfa Yeri: Borcun yerine getirilmesi gereken yerdir. devam et

  box Nümune: örnek devam et

  box Nispi Butlan: Hukukta kendiliğinden geçersiz olma, kanuna, kamu düzenine, ahlaka aykırılık halidir. İşlem hukuken vardır ama yapıldığı andan itibaren geçersizdir. devam et

  box Katibi Adil: Noter. devam et

  box Bâ'de'l-istirdad: geri aldıktan sonra devam et

  box Delil-i celî: aşikar delil; belli, apaçık kanıt devam et

  box Gayr-i müsavat: Eşitsizlik devam et

  box Zabıt Defteri: Eski hukukta, tapu sicili gibi kullanılan defter. devam et