Eğitim Sitesi

Dudak Ünsüzü Nedir? Dudak Ünsüzü Hakkında Kısaca Bilgi

Dudak Ünsüzü Terimi Hakkında Bilgiler

Dudak ÜnsüzüTürkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Dudak Ünsüzü:
Dudakların arasından çıkan ünsüzler."b, m, v"gibi ünsüzler.

 

  Benzer Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri:

  box Uzaklaşma Grubu: (çıkma grubu) Çıkma durumu eki almış bir ad ögesi ile bir sıfat ya da ad soylu başka bir ögenin oluşturduğu ad grubu: Kıldan ince, kılıçtan keskin (Sı devam et

  box Birinci Çoğul Kişi: Sözü söyleyen kişiler. Biz kişisi. devam et

  box Birleşik Fiil: Ad soylu bir kelimeyle etmek, eylemek, olmak yardımcı fiillerinin birleşmesinden veya birer sıfat-fiil ya da zarf fiil ekleriyle birbirine bağlanmış i devam et

  box Asıl Ünlem: Her zaman ünlem özelliği gösteren ünlemler. devam et

  box Bağlama Zamiri: İsim tamlamalarında tamlayan durumundaki isimlerin ve zamirlerin sonuna gelerek ismin yerini tutan -ki ekine ilgi(bağlama) zamiri denir. devam et

  box Ad Kökü: Somut veya soyut varlıkları veya onların vasıf, durum ve ilişkilerini gösteren ve yapı bakımından bölünemeyen ad: el, ayak, baş vb. devam et

  box Söylev (Nutuk): Dinleyicilere belli bir fikri, bir duyguyu aşılamak için söylenen uzunca sözlere denir. Edebiyatımızda sözlü ifade tarzına dayanan bir türdür. Söylevl devam et

  box Nüsha: Birbirinin tıpkısı olan yazılı şeylerin her biri. ( Gazete, dergi vb. için) Sayı. devam et