Eğitim Sitesi

Dübeyt Nedir? Dübeyt Hakkında Kısaca Bilgi

Dübeyt Terimi Hakkında Bilgiler

DübeytEdebiyat Terimi Olarak Dübeyt:
İki beyit anlamındadır. Divan edebiyatındaki rubai türünü belirtmek için kullanılır.

 

  Benzer Edebiyat Terimleri:

  box Sözlük: Bir dilin veya dillerin kelime haznesini (sözvarlığını), söyleyiş ve yazılış şekilleriyle veren, kelimenin kökünü esas alarak, bunların başka unsurlar devam et

  box Dramatik Şiir: Korkunç bir olayı tiyatro şeklinde anlatan şiir. devam et

  box Yapmacık: Sözlü ve yazılı anlatımda içtenlikten uzak, doğal bir nitelik taşımayan duygulanım belirtilerine verilen ad. devam et

  box Durak: Hece vezniyle yazılmış şiirlerde dizelerin belli bölümlere ayrıldığı yerler. Durakta sözcükler bölünmez, kulağa uyumlu gelen söz öbekleri oluşturulur. devam et

  box Makale: 1- Bir sonuca varmak amacıyla herhangi bir konuda bir düşünceyi, görüşü açıklamak, savunmak ya da bilgi vermek için kanıtlara, belgelere dayanılarak y devam et

  box Saki: Su veren, su dağıtan kişi. Divan edebiyatında içki meclisinde şarap sunan kimse anlamında kullanılmıştır. devam et

  box Hak Aşığı: Pir elinden bade içmiş, dili çözülüp şiir söylemeye başlamış gerçek aşık. devam et

  box Şive: Bir dilin değişik kültür düzeylerine göre farklı biçimlerde konuşulma özelliği. devam et