Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Dolaylı Söz Söyleme Nedir? Dolaylı Söz Söyleme Hakkında Kısaca Bilgi

Dolaylı Söz Söyleme Terimi Hakkında Bilgiler

Dolaylı Söz SöylemeTürkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Dolaylı Söz Söyleme:
Kinaye Bilgilerine Bakınız.

 

  Benzer Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri:

  box Ünlem: Konuşanın korku, sevinç, acıma, şaşkınlık gibi her türlü duygu ve heyecanını etkili ve kısa bir biçimde anlatmaya, seslenmeye, çağırmaya yarayan ve kı devam et

  box Bağlı Cümleler: Ve, veya, ama, da, fakat, halbuki, lakin, meğer vb. bağlaçlardan biri ile birbirine bağlanmış olan ve aralarındaki anlam ilişkisi de bu bağlaçlarla sa devam et

  box Eylem Çekimi: Eylem ya da ad kök veya gövdelerine zaman kavramıyla birlikte kişi kavramı bildiren eklerin getirilmesi. devam et

  box Mısra: Dize. (Bir beyitte iki mısra bulunur.) devam et

  box Sıfat: 1. Somut ve soyut ad ve kavramları niteleme, belirtme, yer gösterme, sayı gösterme, sorma gibi çeşitli yönlerden vasıflandıran, sınırlayan, kelime tür devam et

  box Ses Türemesi: Sözcükler kimi eklerle birleşirken zaman zaman araya başka yeni sesler girer. Türkçe'de ses türemesi olayına fazla rastlanmaz. devam et

  box Ön Ek: Bazı dillerde sözcüklerin önüne gelen ek. devam et

  box Yalın durumu: Adın herhangi bir ek almamış yalın durumu: bal, ev, gönül, işçilik vb. devam et