Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Doğrusal İlişki Nedir? Doğrusal İlişki Hakkında Kısaca Bilgi

Doğrusal İlişki Terimi Hakkında Bilgiler

Doğrusal İlişkiMatematik-Geometri Terimi Olarak Doğrusal İlişki:
İki değişkenden oluşan ax+by+c=0 biçimindeki cebirsel ifade.

 

  Benzer Matematik-Geometri Terimleri:

  box Kuvvet: 1- Bir niceliğin kendisi ile çarpılarak yükseltildiği derecelerden her biri: 2x2x2=2³ denkleminde, 3 sayısı 2'nin kuvvetini gösterir. 2- Bir P nokt devam et

  box Dönel Cisim: Düzlemsel bir bölgenin bir doğru etrafında 360 dönmesiyle oluşan cisim. devam et

  box Faiz: Ödünç verilen paraya karşılık geri ödenen paraya denir. devam et

  box Ters Eleman: Bir sayı ile toplandığında veya çarpıldığında etkisiz elemanı veren sayı. devam et

  box Küre Kapağı: Küre yüzeyinin bir düzlemle kesilmesi sonucunda elde edilen parçaların her biri. devam et

  box Bölünen: Bölme işleminde eşit bölümlere ayrılması gereken sayı, miktar. devam et

  box Lineer Bağımlı Vektör: En az biri diğerlerinin lineer bileşimi şeklinde yazılabilen vektörler. devam et

  box Nicelik: Bir şeyin sayılabilen, ölçülebilen, azalıp çoğalabilen özelliği yani miktarıdır. devam et