Eğitim Sitesi

Denklik Bağıntısı Nedir? Denklik Bağıntısı Hakkında Kısaca Bilgi

Denklik Bağıntısı Terimi Hakkında Bilgiler

Denklik BağıntısıMatematik-Geometri Terimi Olarak Denklik Bağıntısı:
Yansıma, simetri ve geçişme özeliklerine sahip olan bağıntı.

 

  Benzer Matematik-Geometri Terimleri:

  box Gram: Kütle ölçüsü temel birimi "gram" dır. +4° deki 1 cm³ saf suyun kütlesine "1 gram" denir. "g" harfi ile gösterilir. devam et

  box Ters Açılar: Kesişen iki doğrunun oluşturduğu dört açıdan herhangi ikisine birbirine komşu olmayan açılar (ters açılar) denir. Ters açılar birbirine eşittir. Komşu devam et

  box Terim Sayısı: Bir polinomda, kat sayısı sıfırdan farklı olan terimlerin sayısı. devam et

  box Kombinasyon: Sıranın önemli olmadığı bir listeleme biçimi. n, r doğal sayı ve r£n olmak üzere, n elemanlı bir A kümesinin r elamanlı her alt kümesine A kümesinin r devam et

  box Çıktı: 1-Bir olaydaki olası sonuçlar. 2-Bir olasılık deneyinde, karşılaşılması mümkün olan durumlardan her birisi. devam et

  box Açınım: Bir cismin yüzeylerinin açılıp bir düzlem üzerine yayılması. devam et

  box Çift Sayı: n bir tam sayı olmak şartıyla; 2n genel ifadesiyle belirtilen tam sayılardır. Diğer bir ifade ile 2 ile bölündüğünde kalanı 0 olan tam sayılara çift s devam et

  box Diskriminant: ax² + bx + c = 0 ikinci derece denkleminde b²-4ac ifadesi. devam et