eğitim sitesi

Online Denizcilik Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Denizcilik Terimleri Sözlüğü

  terimlerDemir Yeri: Limanda bir teknenin demirlediği ya da bağlandığı yer, rıhtım.

  terimlerDemir Zinciri: Demiri tekneye bağlayan zincir.

  terimlerDemirin Tutması: Demirin kollarının deniz dibine saplanması ve kaymayacak şekilde sabitlenmesi.

  terimlerDemirler: Denize zincir ve halatlar vasıtasıyla atılarak gemileri ve diğer vasıtaları olduğu yerde tutan malzemelere demir denir. Bir demir şu kısımla

  terimlerDeniz Almanağı: Bir navigatörün, gök cisimlerinden yararlanarak yerini bulabilmesi için gerek duyduğu tüm bilginin verildiği, yılda bir yayımlanan kitap.

  terimlerDeniz Demiri: Denizde ve rüzgarda hareketsiz kalan veya kalması gereken teknenin dalgalara borda vermemesi için baştan veya kıçtan denize attıkları kesik ko

  terimlerDeniz Haritası: Denizcilikte kullanılan sahilleri, seyir alametlerini, derinlikleri gösteren ve özel işaretleri olan haritalardır.

  terimlerDeniz Mili: 1852 metre.

  terimlerDenizcilik Ölçüleri: 1 Deniz mili : 1852 metre - 10 Gomino - 2000 Yarda 1 Gomino : 185,2 metre 1 Kadem (fit) : 30,48 santimetre 1 Kulaç : 183 santimetre (1.83

  terimlerDeplasman: Bir teknenin ihtiyacı olan malzeme ve yakıt ile dolu iken taşırdığı su miktarı.

  terimlerDerin Su: Onbeş kulaçtan daha derin olan su. 

  terimlerDese Etmek: Halatın veya zincirin iyice gerilmesi.

  terimlerDıraveçe Bezi: Yelkenlerle flokların ve tentelerin yakalarını sağlamlaştırmak için boydan boya dikilen ensiz bez. 

  terimlerDıraveçe Demiri: Çarmıkların basıldığında birleşmemeleri için boğatalar üzerindeki ilk basamaklara ve yukarıya doğru uygun aralıklara konulan demir çubu

  terimlerDikişler: İki halatın çımasını birbirine eklemek veya bir halatın çımasını kendi bedeni üzerinde dikerek kasa teşkil etmek için yapılan işleme d

  terimlerDingi: Bir çifte kürekle kullanılan patalya.

  terimlerDirek: Yelkenli bir teknede ana amacı yelkenleri taşımak olan dikey çubuk.

  terimlerDirek Fistanı: Direğin güverteye girdiği veya etrafına çevrilen kuşak.

  terimlerDirise Etmek: Denizde, rüzgârın yönünde olan bir değişikliği belirtmek için kullanılan terim.

  terimlerDoblin: Bir halatın iki çımalarından gergin olmadan tutulduğu zaman meydana gelen arasındaki sarkık kısım.

  terimlerDoblin Almak: (Vermek, Tutmak) Bir halatın iki çımasının gemide kalmak üzere bordadaki veya sahildeki bir babaya sarılması.

  terimlerDonanım: Bir teknede, direği destekleyen, yelkenleri basmak, indirmek, kontrol etmek için kullanılan halatların tamamı.

  terimlerDöküntü: Deniz yüzeyine yakın kayalık kümeler.

  terimlerDöşekli: Altı düz olan tekne.

  terimlerDraft (Su Çekimi): Geminin baş, orta ve kıçında çektiği su.Diğer bir deyişle, su düzeyinin başta, kıçta ve ortada gemiyi kestiği yer ile gemi omurgası aras

  terimlerDrisa Etmek: Yön değiştirmek, rüzgarın dirisa etmesi, bumbayı dirisa etmek.

  terimlerDuba: Altı düz ve yük taşıma maksatları için inşa edilmiş ağaç veya saç tekneler.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   7 8 9 10 11 12 13   SONRAKİ   »»

  Denizcilik Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 839

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın